23 Mayıs 2004 01:00

TCK'da cezalar artırılıyor

AB'ye uyum adı altında kaldırılan yasa maddeleri birer birer Türk Ceza Kanunu Tasarısı'na (TCK) taşiniyor. TMK'nın 8'inci maddesinde düzenlenen 'Basım yayın yolu ile örgüt propagandası yapma suçu'nu kaldıran Hükümet, söz konusu hükmü yeni TCK Tasarısı'na koydu.

Paylaş
Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 8'inci maddesinde düzenlenen 'Basım yayın yolu ile örgüt propagandası yapma suçu'nu kaldıran Hükümet, değişikliğin üzerinden bir yıl bile geçmeden söz konusu hükmü yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) Tasarısı'na koydu. Tasarıda yer alan hükme göre; 'örgütün ve amacının prapagandasını yapan kişiye' 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Söz konusu 'suçun' basım yayın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Devlete karşı suçların da yeniden düzenlendiği TCK Tasarısı'nda, örgüte yardım ve yataklık yapan kişilerin örgüt üyesi olmak suçundan cezalandırılması öngörülüyor.

'Tehlike' unsuru aranacak TBMM Adalet Alt Komisyonu tarafından hazırlanan ve bir ay boyunca kamuoyunda tartışılması planlanan yeni TCK Tasarısı'nda 'kamu barışına ilişkin suçlar' ile "devletin güvenliğine karşı suçlar" yeniden düzenlendi. "Kamu barışına ilişkin suçlar" başligi altinda, düşünce suçunu düzenleyen 312'inci maddeye yer verildi. Uzun yıllardır tartışılan ve Avrupa Birliği'ne (AB) uyum yasaları kapsamında bir kaç kez değiştirilen bu hüküm yeni TCK Tasarısı'nın 218'inci maddesinde tekrar yer aldı. Böylece, 'din, ırk, mezhep ve bölge farkı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa tahrik' fiilini düzenleyen yasa maddesine 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma' hükmü eklendi. Yeni düzenlemeye göre, 'kamu güvenliğini tehlikeli tarzda halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden' kişinin 1 yildan 3 yila kadar hapis ile cezalandirilmasi öngörülüyor. Tasarinin 219. maddesinde de 'kamu barışını bozacak şekilde halkı kanunlara uymamaya tahrik eden' kişilerin 6 aydan 2 yila kadar hapsi isteniyor. Tasarinin 120'inci maddesinde ise bu 'suçlar'ın basım yayın yolu ile işlenmesi halinde izlenecek yönteme yer veriliyor. 219. maddeye göre, söz konusu 'suçların' basım yayın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Yani, 'kamu güvenliğini tehlikeye sokacak biçimde halkı tarhik eden' yayınlara dört buçuk yıl, 'kanunlara uymamaya sevk eden yayınlara' ise 3 yıl hapis cezası verilecek.

8'inci madde TCK'da 'Kamu barışına ilişkin suçlar' başligi altinda düzenlenen diger bir 'suç' tipi ise "örgüt kurma". Bu düzenlemeye göre, 'suç' işlemek amaciyla silahsiz örgüt kuranlar, yönetenler, 'örgütün yapısı, sahip olduğu üye sayısı ve araç-gereç bakımından amaçladığı suça elverişli olması halinde' 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacak. Bu maddenin sekizinci fıkrasında yer alan hükümler ise AB'ye uyum kapsamında kaldırılan TMK'nın 8. maddesinde yer alan 'basım yayın yolu ile örgüt propagandası yapmak' şeklindeki düzenlemeyi animsatiyor. Söz konusu düzenleme, 'örgütün veya amacının propagandasını yapan kişinin 1 yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, 'suç'un basım ve yayın yolu ile işlenmesi halinde de verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını öngörüyor.

Yardım edene üyelikten ceza 'Devletin güvenliğine ilişkin suçlar' da tasarının dördüncü bölümünde yeniden düzenleniyor. Düzenlemeyle, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' amacıyla çeşitli eylemlerde bulunan kişilerin ağır müebbet hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Bu bölümde, devletin bütünlüğünü bozmak amacıyla başka devletlerle işbirliği yapma fiili de düzenleniyor ve bu suçu işleyen kişinin müebbet hapsi isteniyor. "Örgüt kurma" suçu bu bölümde de ele alınıyor. 'Devletin bütünlüğünü bozmak ve Anayasal düzeni yıkmak amacıyla silahlı örgüt kuranların ve yönetenlerin' 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği tasarıda, bu örgüte üye olan kişilere ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor. Tasarıda, 'Anayasal düzeni bozmak amacıyla kurulan silahlı örgüte yardım ve yataklık yapan kişinin' örgüte üye olmak suçundan cezalandırılması da isteniyor.

ÖNCEKİ HABER

Pancar kantarını söktüler

SONRAKİ HABER

Cumartesi Anneleri’ne insan hakları, barış ve demokrasi ödülü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa