Tersane işçileri NATO'ya
   karşı komitelerini kuruyor

İş güvencesi ve 8 saatlik çalışma süresi talepleriyle işyeri komiteleri kurarak 1 Mayıs alanlarına çıkan tersane işçileri şimdi de NATO zirvesini protesto etmeye hazırlanıyor.

Tuzla Tersaneler bölgesinde yaklaşık 10 bin işçi çalışıyor. Can güvenliğinden ve her türlü güvenceden yoksun çalıştırılan işçiler 1 Mayıs'ı, tersanelerde 300 kişiyle kutladı. 1 Mayıs çalışması DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası bünyesinde kurulan işçi komiteleriyle yürütüldü. Alana çıkan işçiler iş güvenliği ve güvencesi, 8 saat çalışma, sendika, sigorta taleplerinin yanı sıra NATO'ya ve Amerika'ya karşı da mücadele çağrısı yaptılar. Tersane işçileri şimdi 1 Mayıs için kurdukları komiteleri daha da genişletip, güçlendirerek NATO'ya karşı mücadeleyi örgütlemek için çalışmaya başladı. Sendika bünyesinde bir araya gelen işçiler, diğer işçileri bilgilendirmek için toplantılar düzenliyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda çıkan sonuç ise şu: Kürt-Türk, Alevi-Sünni, tüm işçiler, Irak'ta yaşanan vahşete sessiz kalmamalı, ABD'ye karşı mücadele etmeli.

Çalışınca oluyor Bülent Bölük 22 yaşında. 1 Mayıs çalışmalarına aktif olarak katılan Bölük, 1 Mayıs günü çalıştığı taşerondaki tüm işçilerin iş durdurarak alana çıktığını söyledi. "1 Mayıs'a çağrı yaparken kendi taleplerimizin yanı sıra NATO'yu da anlattık. Yunanistan'dakilerin mücadelesi sonunda Clinton'un o ülkeye ayak basamadığını söyledik" diyen Bülent Bölük, "NATO'ya karşı mücadele edilemez, iş durdurulamaz, işçi gelmez" diyenlere kızıyor ve ekliyor: "Çalışınca, anlatınca, ikna edince olur, oluyor." Bölük, NATO toplantısının gerçekleşmesi ve Bush'un ayağının Türkiye topraklarına değmesi halinde "insanlığından utanacağını" söylüyor.

'Kürt sorunu katmerleşir' "Türkiyeli bir Kürt olarak çalıştığı yerde, evde ve mahallemde NATO'nun halk düşmanı olduğunu anlatacağım" diyen Cüneyt Gül 24 yaşında. Gül, ABD'nin Ortadoğu'daki ülkeleri istediği gibi şekillendirmek için halkları birbirine kırdırmak istediğini, Suriye, İran ve Türkiye'nin hedefte olduğunu anlattı. Irak'ta bir kez daha fotoğraflarla görülen işkencenin, Türkiye'de de yaşandığını hatırlatan Gül, NATO toplantısının gerçekleşmesi ve Türkiye'nin ABD'nin politikalarını uygulayan bir ülke olması halinde Kürt sorununun daha da katmerleşeceğini belirtti. Bunun için NATO zirvesine karşı her türlü eylemi hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gül "Onları İstanbul'dan defedemezsek acısını biz yaşayacağız" diye konuştu. Türkiye'nin Amerika için özel bir önemi olduğunu belirten 27 yaşındaki Önder Akbal, "Savaş olur, biter önemli olan Türkiye'nin çıkarları, buradaki insanların kazançlı çıkması" diye konuştu. Önder Akbal "Amerika'yla olmak kazanç getirir mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bence kazanç getirse de getirmese de ABD'yle olunmamalı. NATO toplantısının olmasına karşı çıkıyorum."

AKP mandacıların devamı "Irak'ta sadece Iraklıların değil, tüm halkların onuruna ve namusuna el atıldı" diyen Erkan Tepeli 27 yaşında. ABD ile işbirliği yapan AKP'nin ise Kurtuluş Savaşı zamanında ortaya çıkan "mandacılar" olduğunu belirten Tepeli, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Kürt, Türk halkın her kesimini antiemperyalist bir cephenin arkasında birleştirmek gerektiğini söyledi. Tepeli, bunun için çalışacaklarını kaydetti. Müslüm Cerit 22 yaşında ve Saadet Partili. Şu an işsiz. Kötü çalışma koşullarından yakınan Cerit, Amerika'nın BM ve NATO'yu altına aldığını ve halkları ezdiğini söyledi. NATO ve ABD'nin kabul edilmemesini isteyen Cerit, Türkiye'deki herkesin destek vermesi halinde NATO zirvesine karşı mücadele edilebileceğini söyledi. Deniz Sever 22 yaşında. Sever "İnsanlar katlediliyor ve buna karşı bir ses de bizden olsun. Bu insanlak görevidir" diye konuştu.


ÜRETİMDEN GELEN GÜÇLE... Tersane bölgesinde örgütlenen DİSK'e bağlı Limter-İş Sendrikası Genel Başkan Yardımcısı Bülent Çelik, 1 Mayıs çalışmaları ile NATO karşıtı çalışmayı birlikte yürüttüklerini söyledi. Amaçlarının NATO zirvesine karşı üretimi durdurarak direnişe geçen bir mücadeleyi hayata geçirmek olduğunu kaydeden Bülent Çelik, bunun için işçi toplantıları ve paneller düzenleyeceklerini, kahvelerde ve işçi evlerinde çalışma yürüteceklerini anlattı. İçinde yer aldıkları NATO Karşıtı Platform'un aldığı tüm eylem ve etkinliklere en güçlü şekilde katılacaklarını dile getiren Çelik, siyasi parti, dernekler ve sendikaların içinde yer aldığı bir yerel pltaformun oluşturulması için de çaba gösterdiklerini kaydetti.

Panel düzenlendi Sendikada önceki gün "NATO ve Çalışma Koşulları" adlyı bir panel düzenlendi. Panelde konuşan Limter-İş Genel Merkez Yöneticisi Cem Dina, NATO zirvesi sonrası sendikal hakların budanacağını belirterek "Eğer bizler tüm bu saldırıları püskürtebilirsek, ağır çalışma koşullarını da aşmış oluruz" diye konuştu. Sendika eğitim uzmanı Kamber Saygılı da "Bizler NATO zirvesinin gerçekleşmemesi için elimiden geleni yapacağız" dedi. İşçilerin de söz alarak işkence görüntülerine tepki gösterdiği panelde, NATO'ya karşı işçi komitesi ve semtlerde NATO karşıtı çalışmayı örgütleyecek çalışma gruplarının kurulmasına, bu konuya ilişkin bildiri dağıtımının gerçekleştirilmesine karar verildi.

www.evrensel.net