16 Mayıs 2004 21:00

Yasalar mahkemelik

AKP hükümetinin bir buçuk yılda çıkarttığı birçok yasa, yönetmelik ve genelgeye karşı onlarca dava açıldı.

Paylaş
Patronlar ve IMF dışında toplumun hiçbir kesimini dinlemeyen AKP hükümetinin çıkarttığı birçok yasa, yönetmelik ve genelge, mahkemeye düştü. YÖK Yasası'nın cumhurbaşkanı tarafından veto edilmese bile, eğitim ve öğretimin birliği ilkesine aykırılıktan Anayasa Mahkemesi'nden dönme olasılığı çok yüksek. Ayrıca son yapılan Anayasa değişikliği ile Genelkurmay'ın YÖK'e üye vermesi hükmü kaldırıldı. Ancak, YÖK Yasası'nda bu hüküm korundu. Anayasa değişikliğinin onaylanması halinde YÖK Yasası bu hüküm açısından bile Anayasa'ya aykırı olacak ve yeniden düzenlenmesi gerekecek. Buna rağmen AKP'nin yasayı çıkarmakta acele etmesi, Meclis'i sabaha kadar çalıştırması, Anayasa Mahkemesi'nden dönen davaları akla getirdi. AKP'nin çıkardığı onlarca yasaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı. CHP'nin sadece 10.04-31.07.2003 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava sayısı 23. İçtüzük değişikliğinden, 2003 yılı bütçesine, Tasarrufu Teşvik Fonu'nun tasfiyesine ilişkin yasadan, patronların baskısıyla Meclis'in gece-gündüz çalıştırılarak çıkarılan İş Yasası'na, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası'ndan, ormanların talanını getiren yasaya, 2004 yılı bütçesine, Motorlu Taşıtlar Yasası'na, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Çevre ve Orman bakanlıklarını birleştiren yasaya kadar açılan 23 davayı, 2004 yılında açılan diğer iptal davaları izledi.

TTB ve TMMOB'un açtığı davalar AKP, başta TTB ve TMMOB olmak üzere meslek örgütleri tarafından da dava edildi. Sadece TTB'nin açtığı dava 20'leri aşarken, TMMOB da çıkarılan antidemokratik genelgelere karşı ya TTB ile birlikte ya da ayrı ayrı dava yoluna başvurdu. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin iptali için TMMOB ve DİSK ile birlikte dava açan TTB'nin diğer davaları şöyle:
 • Sağlık Bakanlığı'nın, uzman hekim kadrosuna yapılacak atamaların bakanlığa bağlı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman hekimler ile sınırlı tutulmasına.
 • Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkili olmadığı bir alanda yürürlüğe konulan "Hekim Yetkisi" konulu genelgeye.
 • İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe.
 • Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'ne; İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği'ne.
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmeliğe.
 • Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe
 • Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği; Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe.
 • 2003 yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu kuralına aykırı hükümlere.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe.


  SENDİKALAR DA DAVA AÇTI AKP'nin uygulamalarına karşı KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen ile bağlı sendikaların açtığı davaların sayısı 100'e ulaştı. KESK'e bağlı Yapı Yol-Sen otoyolların, Çayırhan ve Soma Termik Santralları başta olmak üzere santralların özelleştirilmesine, santralların devrine; görevde yükselme yönetmeliklerine, sürgünlere karşı 30'a yakın dava açtı. Eğitim-Sen'in açtığı davaların sayısı da ikili rakamları geçti. İmam hatip lisesi mezunlarının üniversite sınavlarına girişine ilişkin düzenlemeden, Yönetici Atama Yönetmeliği'ne, okul müdürlüklerine asaleten atamalara, özel okullara öğrenci seçiminden, görevde atama ve yükselmelere kadar onlarca dava açan Eğitim-Sen'i SES ve diğer sendikalar izliyor. SES, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikten, SHÇEK Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne, Sözleşmeli Personel uygulamasından, SSK Ek Ödeme Yönergesi'ne, performans uygulamalarına karşı mahkeme yolunu tuttu. KESK, Kamu-Sen, Memur-Sen ve BASK'ın ortak açtığı davaların başında ise 2003 yılı kayıpları nedeniyle memurlara yapılan 160 milyonluk ödemeye karşı açılan dava geldi. Hükümetin bir kurnazlıkla ödemeden izinli olanları ve yeni emeklileri mahrum etmesine karşı tüm konfederasyonlar dava açtılar.

  Reklam
 • Reklamsız Evrensel için abone ol
  ÖNCEKİ HABER

  Vasıf Öngören anıldı

  SONRAKİ HABER

  AKP'ye sert eleştiriler

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa