Rektörlere eylem çağrısı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Yükseköğretim Yasa Tasarısı'na karşı tepkilerini dile getirmek için, rektörleri ve öğretim üyelerini Cuma günü Anıtkabir'e "sessiz protesto yürüyüşü" yapmaya çağırdı. Aras, yazıya eklediği notta, protesto yürüyüşüne katılacakların akademik giysiyle gelmelerini istedi. Öte yandan İzmir Öğretim Elemanları Derneği, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri Tabip Odası'nda açıklama yaparak, tasarının geri çekilmesini istediler. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Ömür Mavioğlu, "Bu yasayla Türkiye ılımlı İslam ülkesi mi, laik bir Cumhuriyet mi olacak, buna karar verilecektir" dedi. ANAP, DYP, İP, CHP ÖDP ve DİSK, TMMOB, BARO, Veteriner Odası temsilcilerinin de birer açıklama yaptığı toplantıda konuşan Eğitim-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Ali Kılıç ise, sorunun asıl muhataplarının tartışmanın dışında tutulmasına tepki gösterdi.
Yargıtay'la mahkeme arasında 'tahrik' tartışması
Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi, reşit olmayan kız kardeşini rızasıyla alıkoyarak kızlığına bozan evli bir kişiyi öldüren kardeşe verilecek cezada "hafif tahrik" indirimi uyguladı. Yargıtay 1.Ceza Dairesi, "ağır tahrik" indirimi uygulanmasını isteyerek kararı bozdu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 3'ncü görüşmede yerel mahkemenin kararına katıldı. Kardeşiyle birlikte olan evli Y.Ş'yi, öldüren K.A, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hafif tahrik altında adam öldürmek suçundan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1.Ceza Dairesi, ''Olay anına ilişkin sanık lehine tahriki gerektirecek bir neden yoksa da, resmen başkasıyla evli olan maktulün olaydan önce sanığın reşit olmayan kız kardeşini rızaen kaçırıp alıkoyması ve kızlığını bozmasının, ağır tahrik oluşturacağına hükmetti. Yerel mahkeme, ilk kararında direndi. Haksız tahrik yasal indirim nedeninin, haksız bir eylemin doğurduğu öfke ve elemin etkisi altında kalarak suç işlenmesi durumunda, faili harekete geçiren sakilerin daha az vahim sayılması nedenine dayandığına işaret eden yerel mahkeme, şu gerekçeleri sıraladı: "Ancak, çağdaş demokratik toplumların içgüdüler ile hareket eden bireyler yerine eğitilmiş, yasalara saygılı ve özgür bireylerden oluştuklarının gözden uzak tutulmaması, eğitim ve yasalar tarafından öngörülen ceza tehdidi ile bastırılması gereken bazı içgüdülerin de indirim nedeni sayılmasının çağdaş demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayacağı gerçeğinin haksız tahrik hükümleri uygulanırken göz önüne alınması bir zorunluluktur."Yerel mahkeme ağır tahrik uygulamasının, sanığa ödül verme anlamını taşıyacağını belirtti." Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, daire görüşü doğrultusunda yerel mahkemenin direnme kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanık hakkında ağır mı hafif tahrik mi indiriminin uygulanacağını 3'ncü görüşmede karara bağlayabildi. Genel kurulun bu hafta yapılan toplantısına katılan 24 üyeden 11'i, sanık hakkında 1.Ceza Dairesi gibi "ağır tahrik", 13'ü ise yerel mahkeme gibi "hafif tahrik" indiriminin uygulanması yönünde oy kullandı. Genel kurul, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.
www.evrensel.net