İmam hatip yasası!

Kamuoyunda 2 yılı aşkın zamandır tartışılan Yükseköğretim Yasa Tasarısı kısmi olarak dün TBMM'ye sunuldu. 11 maddeden oluşan tasarı, aralarında imam hatiplerin de bulunduğu meslek liseleri ve YÖK ile sınırlı tutuldu.

AKP Hükümeti, tüm tepkilere karşın, aralarında imam hatiplerin de bulunduğu meslek liselerinin önünü açan 11 maddelik yükseköğretim yasa tasarısını dün TBMM'ye sevketti. Meslek lisesi mezunları ile genel lise mezunlarına üniversiteye girişte eşit katsayı uygulamasını içeren tasarı yürürlüğe girdiğinde YÖK Başkanı ve üyelerinin görev süresi sona erecek, ancak mevcut yöneticiler yeni seçime kadar yerlerinden edilmeyecek. Hükümet yeni sistemi ÖSS'ye yetiştirmeye çalışacak. Köklü değişiklikler ise önümüzdeki günlerde Anayasa değişikliği ile birlikte yapılacak. Tasarı, 6 Mayıs Perşembe günü TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Çelik'in açıklamaları Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, dün, Bakanlar Kurulu'nca TBMM'ye sevkedilen 11 maddelik yükseköğretim yasa taslağına ilişkin bilgi vermek amacıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Çelik, Anayasa'nın yükseköğretime ilişkin maddelerinin değiştirilmesinin uygun bir zamanda TBMM gündemine getirileceğini ve "köklü reformun ondan sonra gerçekleştireceklerini" kaydetti. Çelik, dekanlık, rektörlük seçimleri gibi "tartışmalı" konuların bu tasarıda yer almadığını, onlara ilişkin kapsamlı düzenlemenin daha sonra yapılacağını bildirdi. Anayasa'nın 130 ve 131.maddelerinde değişiklik yapılmadan "üniversitelerde köklü bir reform sağlamanın" mümkün olmadığını savunan Çelik, yasa taslağı hazırlığı sırasında YÖK ve Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü iddia etti. Çelik, bu süreçte ÜAK Başkanı Prof. Dr. Ayhan Alkış ve bazı rektörlerin geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini anımsattı. Çelik, bu görüşmeden sonra "daha kapsamlı bir taslağın hazırlanmasının daha uygun olacağı" görüşüne varıldığını kaydederek, bu yüzden yalnız 11 maddede değişiklik öngören tasarının meclis'e sunulduğunu bildirdi. Tasfiye mi? Bir gazetecinin, "Çelik'in, tasarının, kamuoyunda 'imam hatip tasarısı' olarak adlandırılmasını" eleştiren sözlerine ilişkin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçim meydanlarında benzer ifadeleri bulunduğunu" kaydederek, "1,5-2 senedir bu taslak bekleniyor. Ancak YÖK ve meslek liselerinin öne çıktığı 11 maddelik bir sonuç çıktı. Sizce bu Yükseköğretimi tasfiye yasası mı?" diye sorması üzerine Çelik şöyle konuştu: "Başbakan hiçbir zaman seçim meydanlarında meseleyi imam hatip ekseninde tartışmadı. Tasfiye yasası değildir. ÜAK ve Cumhurbaşkanlığı kontenjanındaki üyeler yeniden seçilebilir." Tasarının imam hatip yasası olarak ele alınmasının yanlış olacağını savunan Çelik, değişikliğin ÖSS'ye yetişebileceğini söyledi.

Yeni sistem Üniversiteye girişle ilgili sistemdeki düzenlemeye göre, yüksek öğretim programları sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türünde toplanacak. Tasarıda, öğrencilerin, üniversiteye girişte puan hesaplama yöntemi şöyle anlatıldı: "Herhangi bir genel veya mesleki orta öğretim kurumu mezunu, ÖSS'de ortaöğretimdeki kendi program alan ve bölümünü tercih ederse hesaplanacak ortaöğretim başarı puanı 0.8 katsayısı ile çarpılır. Ortaöğretim program-alan/kol-bölümü sözel olan öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederlerse ortaöğretim başarı puanı 0.6 katsayı ile sayısala dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse 0.45 katsayısı ile çarpılır. Eşit ağırlık öğrencileri, sözel ya da sayısala dayalı bir yüksek öğretim programını tercih ederse orta öğretim başarı puanı 0.6 ile çarpılır. Sayısal öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse, ortaöğretim başarı puanı 0.6, sözele dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse 0.45 ile çarpılır."

Erdoğan: Germeyelim Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Erdoğan ise TBMM'ye sevkedilen YÖK Yasa Tasarısı'nı yönelik eleştirileri yanıtlarken de "Lütfen kimse, bu konuda ülkeyi germenin gayreti içine girmesin. Hükümetimiz, sadece sorunlara çözüm üreten hükümettir" dedi.


Tasarıda NELER var? Çelik 11 maddelik tasarıdaki değişiklikleri şöyle sıraladı:
 • YÖK yürütme ve genel kurulu birleştirilerek tek kurul haline getirildi ve 22 olan üye sayısı 16'ya düşürüldü. Yükseköğretim Kurulu, şu anda 7 ÜAK, 7 Cumhurbaşkanlığı, 7 Bakanlar Kurulu ve 1 Genelkurmay üyesi olmak üzere 22 üyeden oluşuyor. Tasarının yasalaşması halinde kurulda, 6 ÜAK, 6 Cumhurbaşkanlığı, 6 Bakanlar Kurulu ve 1 Genelkurmay temsilcisi yer alacak.
 • Üniversitelerden devletin diğer kurumlarına geçişte özlük haklarıyla ilgili düzenleme getirildi.
 • Üniversiteye giriş yeniden belirlendi.
 • Araştırma-öğretim elemanı ve patent hakkı getirildi.
 • Öğrenci örgütleri yasal hale getirildi.
 • Akademik değerlendirme ve akredizasyon getirildi.
 • Sosyal konsey kurulması fikri gerçekleştiriliyor.
 • Özel statülü üniversitelerin yönetimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Yardımcı doçentlerin durumu düzenlendi.

  www.evrensel.net