30 Nisan 2004 21:00

6 MAYIS'TA Dolmabahçe'ye...

İlk eylemini 6 Mayıs'ta Dolmabahçe'de yapacak olan yaklaşık 100 örgütün oluşturduğu NATO ve Bush Karşıtı Birlik, Türkiye'de anti emperyalist mücadelenin simgesi olmuş bugün de tüm ülkede alanlara çıkma çağrısı yaptı.

Paylaş
Sendikalar, aydınlar, kitle örgütleri ve siyasi partiler NATO'nun İstanbul'da yapacağı zirvenin emperyalizme karşı mücadelede önemli bir dönemez olduğunu vurguluyorlar. Bu amaçla biraraya gelerek oluşturdukları "NATO ve Bush Karşıtı Birlik" ilk eylemi ise Türkiye'deki antiemperyalist mücadelenin simgesi olan 6 Mayıs günü yapılacak. Birlik sözcülerinden Semih Hiçyılmaz, 6 Mayıs'ta tüm Türkiye'de alanlara çıkılması çağrısında bulundu. Birlik, fabrikalarda, işyerlerinde, okullarda, semtlerde sürdürülecek bir kampanyanın üzerinden zirve günlerine hazırlık yapmayı hedefliyor. Birlik çalışmalarına dair görüştüğümüz Hiçyılmaz, zirve günlerinde gerçekleşecek kitlesel tepkilerin yanısıra o güne dek sürecek kapsamlı bir kampanyayı hedeflediklerini anlattı. Bu faaliyetin bir tek İstanbul'da sürdürülmeyeceğini, zirvenin İstanbul'da yapılıyor olmasının ayrı bir önemi olduğunu ancak bütün Türkiye'de NATO'ya karşı tepkilerin sergileneceği vurgulayan Hiçyılmaz şunları söyledi: "İlk eylemimiz 6 Mayıs'ta Dolmabahçe'de gerçekleşecek. 'Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın' şiarıyla hepimiz Dolmabahçe'deyiz. Bu ayni zamanda kampanyanın başlangıcı olacaktır. NATO ve Bush Karşıtı Birlik olarak tüm Türkiye'deki NATO karşıtlarına 6 Mayıs'ta eylem çağrısı da yapmaktayız. Herkes bulunduğu yerde Denizlerin antiemperyalist mücadele ruhuyla NATO'yu ve emperyalizmi lanetlemelidir. NATO'ya karşı süreç tüm Türkiye'de 6 Mayıs'ta başlatılmalıdır."


ASIL TERÖRİST ÖRGÜT NATO

Ekber Işık(KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ) Eğitim-Sen 3 No'lu Şube Başkanı NATO emperyalizmin askeri örgütüdür, ben onu terörist bir örgüt olarak tanımlıyorum. NATO'nun Türkiye'ye gelmesi ABD'nin BOP'u seslendirdiği bir dönemde Ortadoğu halkları için daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu çerçevede NATO'ya ve ABD Başkanı Bush ülkemize gelmesine, bütün halkların, barışseverlerin, insan haklarından yana olan herkesin ortak hareket etmesi gerekiyor. Birlik bu ihtiyaçtan doğdu. 100'e yakın kurum bu oluşum içinde. BAK ile de görüşme yapıldı. Eylemlilikler konusunda ortaklaşacağımızı düşünüyorum. DİSK ve KESK ile görüşme yaptık, TMMOB gözlemci olarak katılıyor. TTB ile de görüştük ve bu emek örgütleri verdikleri ilk mesajda bütünsel bir duruşun kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler. Sonuç itibariyle emek örgütlerini de kapsayan ve insan haklarından yana ne bir kişinin ne de bir kurumun dışarıda kalmayacağı geniş bir örglenmeyi gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Kamil Kartal (DİSK Basın-İş Genel Sekreteri) İstanbul'daki NATO toplantısı ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin netleşeceği bir toplantı olacak. Bu yüzden NATO karşıtı böyle bir grubun en geniş biçimde mücadele verilmesi gerekiyor. Bunun içinde örgütlerin kendi kitlelerine NATO ve onun emperyalizmin yeni yönelimleri içindeki konumunu aktarmaları gerekiyor. Biz de hem sendikamız yayın organlarında hem de iç tartışmalarımızda bunu yapıyoruz. Bu mücadele konfederasyonumuzun da gündemindedir.

Songül Beydilli (KESK SES Aksaray Şube Başkanı) Emperyalistlerin tüm grişimleri emekçiler aleyhinedir ve emperyalistlerin planlarını bozacak olan da yine emekçilerdir. NATO toplantısının Türkiye'de yapılabilme rahatlığını göstermeyeceğiz. Emekçilerin katliama ortak olmayacağını haykıracağız. Tüm emekçilerin ve demokratik güçlerin birlikte karşı koyması önemli. Kimsenin hem emperyalizm karşıtı olduğunu söyleyip hem de bu birliğin dışında kalma lüksü yoktur. Onları da birlikte mücadeleye çağırıyoruz. KESK danışma kurulunun da şubemizin kararı da bu yönde olmuştur.

Celal Ovat (DİSK Gıda-İş Genel Başkanı) Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan NATO toplantısına karşı da NATO ve Bush Karşıtı Birlik'in alacağı kararlar doğrultusunda emek güçleri olarak gereken mücadeleyi göstereceğiz. Buradan Birlik dışında kalan güçlere de katılım çağrısı yapıyoruz. Özellikle üç sendika konfederasyonu olan DİSK, KESK ve Türk-İş'in de bu oluşum içinde birlikte hareket etmesi gerekiyor. 1 Mayıs'ta ortaya çıkan dağınıklık buradada yaşanmamalı, emekten yana olduğunu söyleyen tüm örgütler tek yürek olarak haziran'daki NATO toplantısına karşı bu Birlik içinde mücadele vermelidir.


HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Metin Aslandoğmuş (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği GYK Üyesi ) NATO, emperyalistlerin son dönemlerdeki Ortadoğu üzerine işgaller ve yeni projelerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini düşündük ve bu birliğe dahil olduk. Tüm anti emperyalistlerin ve savaş karşıtlarının geniş bir birliğini savunuyoruz. Bunun için de kendi üzerimize düşen çabayı sarf ediyoruz. Dernek olarak İstanbul'daki 10 şubemiz adına katılıyoruz ancak genel merkezimizde her yerde böylesi platformalara katılma kararı almıştır. Çünkü NATO zirvesi İstanbul'da yapılacak olmasına rağmen bu sorun tüm Türkiye halklarının sorunudur. 6 Mayıs, Birliğ'in ilk eylemi olacağı için önemli. Biz de tüm gücümüzle buraya katılacağız.

İlknur Birol(Halkevleri temsilcisi) NATO ve Bush Karşıtı Birlik, Türkiye'de savaş karşıtı muhalefetin 1 Mart sonrasında bölünmüşlüğünü ortadan kaldıran ve NATO zirvesi esnasında Türkiye'de güçlü bir karşı duruşu örgütlemek amaçlı bir çabadır. Tüm muhalif güçlerinin bu zirveye giden süreçte birarada tutmayı, eylemleri birarada yapmayı bakış açısının ürünüdür. Bu da savaş karşıtı muhalefetin en önemli ihtiyaçlarında biri. Birliğin içinde olması gerekli tüm güçler de adımlarını atmak durumundadırlar.

Yard. Doç. Özgür Müftüoğlu (Demokratik Türkiye Girişimi ) Demokratik Türkiye Girişimi, Türkiye'de demokrasinin her yönü ile yer almasını isteyen emekçi ve aydınların biraraya gelmesi ile oluştu. Girişim'de yer alanlar gerçek anlamda demokrasinin evrensel düzeyde sağlanabileceğinin bilincindedir. Dünyada demokrasinin önündeki en büyük engel ise emek sömürüsüne dayanan kapitalist sistemdir ve sistem varlığını dolayısıyla da sermayenin çıkarlarını sürdürmek için dünyanın birçok yerinde savaşlar çıkarmakta, kan dökmektedir. NATO ise sistemin bu emperyalist hedefleri doğrultusunda kurulmuştur. Bu bağlamda Girişim NATO'ya karşıdır ve NATO'nun İstanbul toplantısına karşı biraraya gelmek, tüm emekçi ve aydınların sorumluluğu olarak görmektedir.


EMEKÇİLER MÜCADALENİN MERKEZİNDE OLMALIDIR

Kamil Tekin Sürek (Emeğin Partisi İstanbul İl Başkanı) İstanbul'da yapılacak toplantıda NATO'nun Ortadoğu'daki ABD politikalarında askeri güç kararı çıkartılmak isteniyor. ABD'nin planlarını bozmak ve Ortadoğu halkalırın kardeşliğini barışını, emperyalizme karşı birlikte mücadelesini gerçekleştirmek esas olarak emekçi sınıfların yapabileceği bir şeydir. İşçi sınıfı ve emekçiler, gerek üretimdeki yerleri, gerek de kitlesel güçleri ve sınıfsal çıkarları açısından bu mücadeleyi başarıya ulaştıracak tek güçtür. Bu yüzden NATO ve BOP'a karşı mücadelenin merkezinde olmalıdırlar. Bu birlik olumlu bir adımdır. Ancak bazı örgüt, sendika ve partilerin sadece isimlerinin bu birlik içerisinden olması tek başına yeterli değildir.

Lezgin Örnek (Demokratik Halk Partisi (DEHAP) İstanbul İl Yöneticisi) NATO'nun İstanbul'da yapacağı zirve, ABD'nin NATO eliyle Büyük Ortadoğu Projesi'ni gerçekleştirmek amacını taşıyor. Bu da Ortadoğu'da daha çok kan daha çok gözyaşı demek olduğu için bu zirve'nin yapılmasına karşıyız ve bunun için bu birliğin içinde yer alıyoruz. Bunu önlemek içinde, birliğe yakışacak bir güçle alanlara çıkacağız. Tüm demokrasi güçlerinin de bu birliğin içinde yer alması için çağrı yapıyoruz. Gözlemcilikten çıkıp direk katılım göstermek gerekiyor.

Ayşe Yılmaz (Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Temsilcisi) BD emperyalizmine ve BOP'a karşı çıkmanın yolunun bu zirveye karşı çıkmaktan geçtiği düşünüyoruz. Dışımızda kalan örgütlerle görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyoruz ki haziran'da İstanbul'un rengi bir başka olacak ve gelip ellerini kollarını sallayarak bu zirveyi gerçekleştiremeyecekler. Özellikle işçi ve emekçi örgütlerinin; sendikaların bu birlik içerisinde olmaları gerekiyor.

ÖNCEKİ HABER

1 Mayıs'ta, mesela eski Sofya'da...

SONRAKİ HABER

Denizli'de midibüs kaza yaptı: 12 öğrenci yaralandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa