10 kişiye bedava arsa

Kalkınmada öncelikli iller veya kişi başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1,500 doların altında bulunan illerde en az 10 kişilik istihdam sağlamayı öngören yatırımcıya, bedava arsa veya arazi temin edilebilecek. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, yatırımcı, devredilecek parselin imar ve altyapı uygulama projelerine ilişkin tüm giderleri, devir işleminden önce karşılayacak. Başvurularda öncelik sırayla, fazla istihdam sağlayacak proje, yatırım tutarı en yüksek olan proje, kooperatifler, halka açık anonim ortakliklar (halka açılma oranına göre) ve diğerleri olarak uygulanacak.
www.evrensel.net