MEDENİYETLERİN ESRARENGİZ SEMBOLÜ
   YILAN

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Fuat Yöndemli, tarih boyunca kurulan tüm medeniyetlerde esrarengiz bir sembol kabul edilen yılana yüklenen anlamları "Geçmişten Günümüze Yılan" kitabında topladı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Fuat Yöndemli, tarih boyunca kurulan tüm medeniyetlerde esrarengiz bir sembol kabul edilen yılana yüklenen anlamları "Geçmişten Günümüze Yılan" kitabında topladı. Yöndemli, kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, yılan motifinin Avrasya'da olduğu kadar Afrika, Avustralya ve Amerika'da da antik medeniyetlerce kendisine büyük önem, değer ve kutsallık yüklenen esrarengiz bir sembol olduğunu belirtti. Antik Maya, Aztek, Çin ve Mısır medeniyeti gibi maddi olduğu kadar manevi ilimlerde de ileri olan bütün medeniyetlerde yılan motifiyle karşılaşılmasının ilginç olduğunu dile getiren Yöndemli, "Adı geçen medeniyetlerin ve onların sahip olduğu, ancak günümüz bilgileriyle bile tam olarak izah edemediğimiz, çağının çok ilerisinde olan ilimlerin esrarını çözmede yılan, belki de bir anahtar rol oynayabilir" dedi. Yılana tapan bazı Afrika ve Kızılderili kabileleri dışında genellikle yılanın "kurnaz, sinsi, hilekâr, nankör ve nefret edilen bir yaratık" olarak kabul edildiğine işaret eden Yöndemli, bu yaygın kanaatin aksine Türk Halk Edebiyatı'nda yılanın genellikle insanoğluna karşı "sabırlı, hürmetkâr, affedici, dost, yardımcı, misafirperver ve bilgili bir yaratık" olarak tanıtıldığını kaydetti. Dost mu düşman mı? Yeryüzünde yılanlar kadar birbirine zıt anlamlar yüklenen bir başka hayvanın bulunmadığına dikkati çeken Yöndemli, yılanın bir yanda 'tanrı' kabul edilip kendisine tapınılırken, diğer tarafta 'insanoğlunun cennetten çıkarılmasının baş suçlusu şeytan' olarak değerlendirildiğini anlattı. Yöndemli, yılanın aslında ne melek ne de şeytan, sadece bir hayvan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu zavallı yaratık hiç de hak etmediği muamelelerle karşılaşmakta, sevimsiz görünüşü dolayısıyla birçok kötü masal ve efsaneye konu olmakta, öldürülmektedir. Halbuki onlar en az diğer hayvanlar kadar yaşama hakları olan, doğal dengenin korunmasında yeri doldurulmayacak değer taşıyan canlılardır."

Yılan sokmaları Dünyada 2 bin 500 kadar yılan türünün yaşadığını, bunların ancak üçte birinin insanlar için az veya çok zehirli olduğunu anlatan Yöndemli, Türkiye'de 7 zehirli türe karşılık 26 zehirsiz tür bulunduğunu söyledi. Güvenliği tehdit edilmediği sürece hiçbir zehirli yılanın insana saldırmadığını ifade eden Yöndemli, zehirli yılan sokması vakalarının yüzde 40'ında hiç semptom görülmediğini, yüzde 25'inin ciddi yaralama, yüzde 2.4'ünün de ölümle sonuçlandığını dile getirdi.

www.evrensel.net