İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

Yeniden düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik"e göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlü olacak. Kurul, en az ayda bir kere toplanacak. Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek.
www.evrensel.net