'Şeffaf' örgütten kapalı toplantı

TESEV Bolu'da denetimcilerin katılacağı bir toplantı düzenliyor. 'Şeffaf' bir örgüt olduğunu savunan TESEV'in toplantısı basına ve kamuoyuna kapalı.

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması konusunda yoğun bir lobi faaliyeti yürüten Türkiye Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TESEV), Bolu'da Başbakanlık denetçilerinin de katıldığı bir toplantı düzenliyor. Kamunun şeffaf olması için bu toplantıyı düzenlediğini iddia eden TESEV, kendi toplantısını basına ve kamuoyuna kapalı yapacak. Bugün Bolu'da Koru Motel'de TESEV, "Denetimin Yeniden Yapılandırılması" konulu iki günlük bir çalıştay düzenliyor. Ancak kamuoyununa dönük aydınlatma faaliyeti yürüttüğünü, şeffaflığı savunduğunu ve sivil olduğunu iddia eden TESEV, bu toplantısını basından ve kamuoyundan gizledi. Basına kapalı olan toplantıya Başbakanlık denetçileri de katılacak.

Katılmayacağız Toplantıya davet edilen Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) Başkanı Atılay Ergüven, bu daveti reddettiklerini söyledi. Çalıştaya neden katılmadığını sorduğumuz Ergüven, gazetemize şu açıklamayı yaptı: "Soros'tan fon alan bir kurumun toplantısına katılmayacağız. Türkiye'de devletin etkin ve vatandaşına hizmet edecek şekilde dizayn edilmesi herkesin arzusu. Ancak bu değişimi ve reform çalışmalarını Türkiye'deki kurumların ve devletin yapması gerekirken bir de bakıyoruz dışarıdan fonlanan bazı vakıf ve örgütler Türkiye'de reform şampiyonu kesiliyorlar. Reformların kendi kontrollerinde ve istedikleri gibi çıkması için zorluyorlar. Kamu Yönetimi Reformu da bu hükümetin gündeminde. Söz konusu yasa tasarısı ile ilgili TESEV'in 1998'den beri çalışmaları var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Türkiye'deki reformu kendi çıkarları açısından ele alıyorlar. Bizlerin ve halkın beklentisi; Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına nasıl daha iyi hizmet edebilir konusunda. Onların beklentileri ise, Türkiye'nin küresel ekonomiye nasıl daha çabuk entegre olabilir, bölgede Türkiye'ye yabancılar tarafından biçilen rolü nasıl yerine getirir?" Ergüven tüm bu gerekçelerden dolayı DENETDE'nin yönetim kurulu kararı gereği yabancı fonlarla desteklenen herhangi bir faaliyete katılmadığını ve bundan sonra da katılmayacağını tekrarladı. DENETDE'nin tepki gösterdiği toplantıya Başbakanlık'tan ise katılım üst düzeyde olacak. Kamu Yönetimi Reformu Yasa Tasarısı'yla hazırlık aşamasından beri ilgilenen Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Emin Zararsız ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zekeriya Serbak da çalıştayın katılımcıları arasında. Öte yandan kurum olarak katılmaya ikna edilemeyen Sayıştay'dan Sacit Yörüker ile Başbakanlık Teftiş Müfettişi Erdal Kenger çalıştaya katılacak.


KİMLER KATILIYOR? Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Danıştay, Sayıştay, MASAK, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu yetkilileriyle; Başbakanlık Müfettişleri Derneği, Maliye Müfettişleri Derneği, İç Denetim Enstitüsü, TÜSİAD ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti.


'BOŞLUKLARI DOLDURACAĞIZ' TESEV'in çalıştay organizasyonunu Kemal Derviş'in prenslerinden olan Ferhat Emil yürütüyor. Derviş döneminde Hazine Müsteşar Yardımcılığı yürüten Emil, şu an TESEV İyi Yönetişimi İzleme Direktörü. Emil'in yakın arkadaşı Başbakanlık Denetçisi ve Başbakanlık Müfettişleri Derneği Başkanı Bülent Tarhan da toplantının denetimciler ayağını yürütüyor. Sorularımızı yanıtlayan Emil, çalıştayın basına kapalı yapılacağını belirtti. Emil, "denetim sistemi nasıl yapılandırılır?" konusunda hükümet temsilcileri ve denetim elemanları ile karşılıklı görüşeceklerini ileri sürdü. Toplantıdan ne bekledikleri sorusuna Emil'in yanıtı ise şöyleydi; "Kamu yönetimi kanununun teftiş kurulları hakkında soru işaretleri var. Denetim sistemi ili ilgili koordinasyon eksiliği yaşanıyor. Bu konuda yeni bir denetim sistemi nasıl olabilir? Somut açılımlar getirilebilir mi, bundan sonra nasıl bir yol haritası çizilebilir? Bunları tartışacağız". Emil toplantıya hükümeti temsilen Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Emil Zararsız ile TESEV'in dün Ankara'da düzenlediği "Mahalli İdareler Kanun Tasarıları Hakkında TESEV'in Görüşleri" panelinde de bulunan İçişişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zekeriye Serbak'ın katılacağını bildirdi.


'SOHBET TOPLANTISI GİBİ BİR ŞEY' Ferhat Emil ile yakın dost olduklarını ve sohbet ortamında böyle bir çalıştayın yapılması kararının çıktığını söyleyen Başbakanlık Müfettişleri Derneği Başkanı Bülent Tarhan da toplantının basına kapalı yapılacağını söyledi. Toplantıyı, 'bir anlamda sohbet toplantısı gibi bir şey' olarak niteleyen Tarhan, böylelikle denetimcilerin hükümet üyelerine kendi görüşlerini aktarma şansı olacağını iddia etti. Tarhan, ilan edilen tüm derneklerin çalıştaya katılacağını savunurken, sadece DENETDE'nin bu toplantı çağrısına ret cevabı verdiğini söyledi. Tarhan şöyle devam etti; "Bu bizim TESEV ile ortak çalıştayımız değil, sadece Ferhat Emil Hazine'den tanıdığım bir insan. Görüşürken öyle bir proje geliştirildi. Tarşıtalım istedik. TESEV'in teftiş kurullarının kaldırılmasına ilişkin görüşlerini bir nebze olarak değiştirme olanağı bulduk. Bu bizim etkimizle netleşti. Teftiş kurullarının kapatılması yolsuzlukla mücadeleye zarar verir, dedik. TESEV'in hükümetle olan birtakım ilişkilerini biliyoruz. Biz tabanımıza hizmet vermek için böyle bir çalıştaya iştirak ediyoruz. Çalıştay'da da çıkıp aslanlar gibi görüşlerimizi söyleyeceğiz . Ben kişisel olarak TESEV'in tasarıya genel bakış açısına da katılmıyorum, TESEV'in bazı görüşlerine de katılmıyorum. Çalıştay ile denetimle ilgili görüşlerimizi hükümet elemanlarına anlatma şansımız olacak."


TESEV 'daha çok yönetişim' istiyor Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) dün "Mahalli İdareler Kanun Tasarıları Hakkında TESEV'in Görüşleri" başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, KYTK Tasarısı ile Mahalli İdareler Yasa Tasarısı'nda "yönetişimin merkeze alınmasından" övgüyle bahsedildi. Etkinlikte Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Koral Göymen, aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Dönemeç'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen, gazeteci ve hukukçuya, TESEV ile Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin oluşturduğu "İyi Yönetişim Grubu"nun hazırladığı raporu sundu. Mahalli İdareler Kanun Tasarıları'nın "yönetişim" felsefesi ile hazırlanmasının olumlu bir adım olduğunu belirten Göymen, "Strateji eksikliğinden dolayı KYTK Tasarısı ile MİK Tasarıları arasında çelişkiler" olduğunu söyledi. Strateji eksikliğinin giderilmesini isteyen Göymen, tasarılar doğrultusunda "özel eğitim, destek ve kapasite geliştirme programları" hazırlanması ve bunların uygulanması için de "tasarının bir yıl sonra yürürlüğe girmesi" gerektiğini ifade etti. Tasarıların teknik boyutları üzerine detaylı eleştiri ve öneriler sunan Göymen, tasarılar doğrultusunda Anayasa değişikliğine gidilmesini istedi. "Yerel yönetimlerin özgelirlerini yaratabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması ve yerel yönetimlere vergi koyma hakkı verilmesi" gerektiğini belirten Göymen, "Yerel kalkınma projelerinin ve stratejik planların hayata geçirilmesini, bu noktada da valilere yetki verilmesini" savundu. "Valilerin paydaşları özendirmek için ödeneğe kavuşturulması gerekiyor" diyen Göymen, böylece yerellerin "paydaşlar" arasında sıralanan "STK'lar, özel sektör ve yabancı sermaye" için cazibe merkezi olacağını kaydetti. Göymen, yerel yönetimlerin haczedilmesinin önüne geçen hükümlerin kaldırılmasını istedi. Adalet eski Bakanı, Hikmet Sami Türk Anayasa değişikliğinin şart olduğunu vurgularken, yerel yönetimlere dair tanımdaki "toplum yararının korunması ve yerel gereksinimlerin karşılanması" ifadelerinin tartışmaya açılması gerektiğini öne sürdü.

www.evrensel.net