Aslında 'küçük g' adında biri...

Almanya'ya göç eden insanımızın değişen yaşam koşulları ve yaşama farklı perspektiflerden bakmalarıyla, değişen kimliklerinin, içe dönmenin getirdiği yalnızlaşma ve yabancılaşmanın onlara dayattığı kimliksizleşme ya da dilsizleşmeyi anlatıyor; bireyin dramını temel alıyor Güney Dal.

Uzun yıllardır Berlin'de yaşayan Güney Dal'ın son kitabı "Küçük g Adında Biri", Dünya Kitapları'ndan çıktı. "Novella" olarak adlandırabileceğimiz "kısa roman" veya "uzun hikâye" de diyebileceğimiz kitapta, Güney Dal'ın ilginç, eleştirel bazı anekdotları kitaba ustaca yedirerek, toplumsal eleştirilere, anlatının gücünü arttıracak şekilde yer verdiğini görüyoruz. Yıldız Ecevit'e göre: "Edebiyat tarihi açısından bakıldığında, Batı'nın yüzyıl içine yaydığı modernist ve postmodernist gelişmeleri son yirmibeş-otuz yıl içinde birbirine harmanlayıp yaşayan Türk edebiyatında, postmodern çizgiyi bilinçli olarak ayırıp izleyen ilk Türk romancısıdır Güney Dal" (Cumhuriyet kitap, 28 Kasım 1998).

İç kimlik İnsan serüveninin gerçeğine varmak isteyen Güney Dal, bu küçük romanda adeta karşısına geçip oturan kişinin yüzünden, onun tüm iç kimliğini okuyuveriyor. Yazar, yabancılaşmanın getirdiği çözülmeyi, bireyin dilsizleşme ve kopuş sürecini ustalıkla anlatıyor. Dıştan içe bakışın trajik öyküsü; bir yüzde bir yüzün seyrinin acıyla dile getirilişini anlatıyor bu romanda. Almanya'ya göç eden insanımızın değişen yaşam koşulları ve yaşama farklı perspektiflerden bakmalarıyla, değişen kimliklerinin, içe dönmenin getirdiği yalnızlaşma ve yabancılaşmanın onlara dayattığı kimliksizleşme ya da dilsizleşmeyi çözünür bir hale getirmek istiyor Güney Dal. Tüm bunları yaparken, kişilerin içinden geldiği toplumsal ve bireysel koşulları da değerlendiriyor. Bireyin dramını anlatıyor.

Parçalanmışlık Feridun Zaimoğlu, "Kafa Örtüsü" adlı kitabında, Almanya'da yaşayan Türklerle röportaj yaparak, onların kendi ağzından, yaşadıkları zorlukları aktarıyordu. Güney Dal ise bunu romanında kurmaca olarak kullanıyor, tüm eleştiri ve anekdotları, kitabında konuşturduğu kişilerin söylemleriyle yoğurarak, hem dil hem birey bazındaki parçalanmışlığı ortaya çıkarıyor. İlginç bir yöntemle yazılan kitapta, yazar postmodern anlatı tekniklerini kullanarak, birçok anlatıcıya yer veriyor. Yersiz yurtsuz bireyin kimlik çatışmaları, dil sürçmeleri kadar yavanlaşıyor. Ancak dil, kültürün temel öğesi olduğuna göre bu dil sürçmeleri de birçok kaybın ilk belirtilerini oluşturuyor ve yersiz yurtsuz olmanın altını kalın, siyah çizgilerle çiziyor. Kitapta her karakterin kendini anlatırken kullandığı dil kendine özgü.

Derviş ön planda Güney Dal'ın romanlarında en çok kullandığı izleklerden biri olan "derviş" bu romanda da ön planda. Küçük (g), etrafındaki insanlar tarafından bir derviş olarak kabul edilir. Çünkü suskundur ve elinde sürekli küçük bir defter taşır. Küçük (g) "...peygamber olduğunu gizlemek için etrafa kendini yazar olarak tanıtıyor" (sf.12). Aslında sıradan kabul edilebilecek bütün tavırları mahalle sakinlerince " dervişçe" davranışlar olarak kabul edilir. Temelde insan ilişkilerinde yozlaşma, yabancılaşma ve yersiz yurtsuzlaşmanın anlatıldığı romanda yazar olan Küçük (g) bir cinayet kurgular ve gittiği bir restoranda cinayeti kime işleteceğini düşünür, en sonunda da kendisi işler. Romandaki tüm karakterler bir şekilde Almanya'ya göç etmiş ve kendilerini tam olarak ne Türkiye'ye ne de Almanya'ya ait hissedemeyen kişiler ve bu yurtsuzluğun sonunda dünya vatandaşı dahi olamıyorlar, çünkü hepsi kendi yaşamından şikâyetçi. Toplumdan kopma tamamiyle yaşanmış ve kendine yabancılaşma had safhasına erişmiştir. Kurmacanın kurmacası olan romanda birçok anlatıcı var ve herkes kendi perspektifinden değerlendiriyor olayları. Kamil Kedi veya Kedi Kamil ise aslında insanın kendi içe bakışını ve özeleştiriyi simgeliyor. Yazar Güney Dal'ın dışında romanda "yazar yerine ben" diyen başka bir anlatıcı daha var ve o da "küçük g" nin anlatılarından yola çıkarak romanı yazmaya çalışıyor. Bir de elbette "küçük g" nin kendisi var anlatıcı olarak. Ve daha araya girip çıkan pek çok anlatıcı. Çok katmanlı bu roman; postmodern edebiyatın biçimsel özelliklerini taşıması dolayısıyla, önemli bir örnek sayılabilir.

www.evrensel.net