'Bu oyun bozulmalı'

TTB Merkez Konseyi üyesi Haluk Başçıl, İşçi Sağlığı ve İş Güvencesi Yönetmeliği'nde kabul edilemez maddeler olduğunu kaydetti. Yönetmeliğe karşı yapılan toplantılara işçi sendikalarının gereken özeni göstermediğini kaydeden Başçıl, "İş Yasası'nda da olduğu gibi verilen rollerin oynanmasıyla hep hükümetin dediğinin olduğunu" ifade etti. Başçıl, "Verilen rolleri reddetmeli, bu oyunu bozmalıyız" dedi. Haluk Başçıl, Dev Maden-Sen, TTB ve Çevre Mühendisleri Odası'nın ortaklaşa düzenlediği "Sürdürülebilir Madencilik Politikalarının Güçlendirilmesi Projesi"nin değerlendirildiği toplantıda konuştu. "İşçi Sağlığı ve İş Güvencesi"nin ise Avrupa'nın bir çok ülkesinde kanunla düzenlendiğini, bildiren Başçıl, Türkiye'de tüzük bazında yapılması öngörülen düzenlemenin AKP Hükümeti'nce yönetmelik düzeyine indirildiğini, bunun da 19 madde ile sınırlandırılarak 19 Aralık 2003'te yürürlüğe girdiğini ifade etti. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ve sonra TTB, TMMOB ile işçi konfederasyonlarının çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini belirten Başçıl, toplantılara TTB ve TTMOB yönetim kurulu düzeyinde, konfederasyonların ise danışman düzeyinde katıldığını kaydetti. Danışmanların karar alma insiyatifi olmadığı için somut sonuçlar çıkarılamadığını kaydeden Başçıl, yönetmeliğin iptali için açılan davaya TTB, TMMOB ve DİSK'in müdahil olduğunu, Türk-İş'in ise desteğini çektiğini kaydetti. Avukat Ali Ulusoy ise kamu sektöründeki maden işçileri günde 7.5 saat çalışırken, özel sektörde bunun 10-13 saate kadar çıkabildiğini ve işçiler arasında büyük gelir farkı olduğunu kaydetti. Özel sektörde çalışan işçilerinin büyük bir kısmının yıllık izin dahi kullanamadığını belirten Ulusoy, "Sendikal hak ve özgürlükler söz konusu değil" dedi. Maden işçilerinin yüzde 40'ının yasalardaki hakları ile ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade eden Ulusoy, en iyi bilinen maddenin "İşverenin haklı nedenle feshini düzenleyen eski 17'nci yeni 25'inci madde" olduğunun altını çizdi.
www.evrensel.net