Kültürel miras yok ediliyor

Kültür -Sen hükümetin "müzelerin işletmelerini özele devredeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

AKP Hükümeti'nin, bütün devlet kurumlarını olduğu gibi, müze, kütüphane, ören yerleri gibi kültürel mirası da yabancı tekellere devretmek istediğini hatırlatan Kültür-Sen Genel Başkanı Bilal Şimşir, bu değerlerin halkın malı olduğunu, özelleştirilemeyeceğini ifade etti. Şimşir, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Kültür Bakanı Erkan Mumcu ve Kültür Bakanlığı bürokratlarının Kamu Yönetimi Temel Kanunu'na ithafen, "müzelerin işletmelerini özele devredeceğiz" sözlerine atıfta bulunarak, Irak'ta silahla yapılanın Türkiye'de yasalarla yapılmak istendiğini dile getirdi. Müzelere "kâr amaçlı kuruluşlar" olarak bakılamayacağını, tersine hükümetin müzelerin bir ülkenin olmazsa olması, ulusal varlığı, ortak mirası, kültürel bağların güçlendirilmesi ve aydınlanmasına doğrudan katkı sağlayan bilim ve kültür kurumları olduğunu bilmesi gerektiğini hatırlatan Şimşir, bu kültürel mirası özelleştirme ya da yerele devretme yerine, toplumun ve genç kuşakların faydalanabileceği eğitim ve bilim yuvaları haline dönüştürmek gerektiğini kaydetti. Müzeler, kütüphaneler ve diğer kültürel varlıkların önce belediyelere sonra da yabancı şirketlere devredilmek istendiğini kaydeden Şimşir, "Dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri hakkındaki yasa"yla kültürel varlıkların peşkeşinin önünün açıldığını dile getirdi. Eserler ne olacak? Yasayla müzelerin gereksinimlerinin nasıl karşılanacağının belirsizleştiği gibi, müzelerin yalnızca teşhir salonlarındaki değil, depolarındaki envanteri yapılmamış 580 bin eserin akıabetinin de ne olacağını soran Şimşir, akıllara Irak örneğinin geldiğini ifade etti. Benzer tehlikenin kütüphaneler ve sit alanları için de söz konusu olduğunu kaydeden Şimşir, "Irak gerçeği ortada iken, ilk aşamada yasa ve yürütme ile işe başlayan ABD ve AB emperyalistleri; devletin temelini yabancı şirketlere, tarikatlara, çetelere, aşiretlere teslim ederek, ülkemizi silahla parçalamanın ortamını hazırlamaya çalışmaktadırlar" dedi.

www.evrensel.net