Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 400 bin

İşsizlik oranı 2003'ün son çeyreğinde 10.3'e çıktı. Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 396 bine ulaştı. Kayıtsız işsizlerle birlikte rakam artıyor.

Türkiye genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 10.3 oldu. Devlet İstatistik Ensitüsü verilerine göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde toplam istihdam 20 milyon 811 bin kişi, işsiz sayısı da 2 miyon 396 bin kişi oldu. Bu rakam ise sadece kayıtlı işsizleri gösteriyor. Kayıtsız işsizlerle birlikte sadece kentlerde 2.5 milyon işsiz var. 2003 yılının üçüncü çeyreğinde ise şimdi yüzde 10.3'e çıkan oran yüzde 9.4 olarak gerçekleşmişti. Tarım dışı sektörlerdeki işsizlik oranı ise yüzde 14.6 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde toplam işsizlik oranı yüzde 11 ve tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 16.1 seviyesindeydi.

İşsizlerin çoğu işten atılanlar Türkiye genelinde işsizlerin yüzde 16.1'ini işten çıkartılanlar, yüzde 17.9'unu ise ilk kez iş arayanlar oluşturdu. İşgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, gerek Türkiye genelinde gerekse kent ve kırda azaldı. İşgücüne katılma oranı toplamda yüzde 50.3'ten yüzde 47.1'e, kentsel yerlerde yüzde 44.7'den yüzde 43.1'e, kırsal yerlerde ise yüzde 59.2'den yüzde 53.6'ya geriledi. 2003 yılının dördüncü döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 52.9'unu bu oran 26 milyon 44 bin kişiye denk geliyor, işgücüne dahil olmayan nüfus oluşturdu. Türkiye'de işgücüne dahil olmayan en büyük kesimi yüzde 49.3'ü ile ev kadınları oluşturdu. Bunu yüzde 13.5 ile öğrenciler, yüzde 12 ile emekliler takip etti. Öte yandan eğitimli genç nüfusun işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 29.8'den yüzde 25.4'e düştü.

www.evrensel.net