Geç ama güçlü oldu

Kamu hizmetlerini yok saymaya, kamu varlıklarını satmaya, kamu çalışanlarını kölelik esası ile denetim altına almaya çalışan AKP taşeronlu yeni liberal saldırılar Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) ile son darbeyi vurmaya çalışırken beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Kamu hizmetlerini yok saymaya, kamu varlıklarını satmaya, kamu çalışanlarını kölelik esası ile denetim altına almaya çalışan AKP taşeronlu yeni liberal saldırılar Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) ile son darbeyi vurmaya çalışırken beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Yaklaşık yüzbin emekçi, kar, kış, soğuk demeden Ankara'nın yolunu tuttu. Bir tarafta trafik kazaları, diğer tarafta sermaye patentli siyasi güçlerin sabotajı ve sendikal kökenli bariyerler alanların dolmasını, öfkenin kükremesini engelleyemedi. KYTK sadece kamu çalışanlarını değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Doğrudan etkinin yansıması Yol-İş ve Petrol-İş gibi sendikalarda gözlendi. Bayram Meral'in kendi lüks ve konforu için yıllarca gözlerini kapattığı Yol-İş üyeleri, aynı taktiği uygulayan Salih Kılıç'a büyük bir ders vererek alanı doldurdular. Yol-İş'in katılımından çok fazla ders çıkartmak olası. İşçi sınıfının önünü kesen sendika patronu güçlerin devre dışı kalması durumunda tarihte iz bırakacak çıkışlar her zaman olasıdır. Ya da diğer sendikaların tehlikeyi fark ederek gösterecekleri duruş toplum için sonsuz yararlar sağlayabilir. Bu anlamda eylemin baş aktörleri Yol-İş emekçilerini kutlamak gerekiyor. Eylemin figüranları olan CHP taraftarları ise beklenen tavrı sembolik katılımla gösterdiler. "Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden..." misali CHP'nin KYTK'ya karşı tavrındaki 'takiyecilik' bu anlamda tescil edilmiş oldu. "Tuzağa Hayır Reforma Evet" pankartını taşıyan birçok emekçi, sosyal devletin katledildiği, sosyal demokrasi, sosyal adalet, sosyal güvenlik gibi kavramların yok edildiği ortamda bir yanılsama ya da eksik bilgilendirme sonucu bu pankartı taşıdılar ve bu sloganı seslendirdiler. Görünen odur ki; sermayenin blok saldırısı tüm halkı karşısına almışsa reformizm aldatmacasına kanmamak gerekir. Bu nedenle 28 Mart yerel seçimleri reformizmle de hesaplaşmaya dönüşmeli.

www.evrensel.net