06 Mart 2004 22:00

Sıra, 6 Mart sonrasında

TBMM'de birçok maddesi görüşülmüş olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve sırasını bekleyen diğer saldırı yasalarına karşı dün Ankara'da "Reforma Evet Tuzağa Hayır Yürüyüş ve Mitingi" düzenlendi.

Paylaş
TBMM'de birçok maddesi görüşülmüş olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve sırasını bekleyen diğer saldırı yasalarına karşı dün Ankara'da "Reforma Evet Tuzağa Hayır Yürüyüş ve Mitingi" düzenlendi. Yürüyüş ve mitinge 100 binin üzerinde katılım oldu. Miting ve yürüyüşe sayısal katılım düzeyi, kitlelerin coşkusu, eylemde atılan sloganlar ve dile getirilen talepler "kölelik yasaları" na karşı bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve 6 Mart sonrasına ışık tutmak açısından önemli ipuçları sunmakta. 4 Mart tarihine kadar Türk-İş yönetiminin mitinge katılım konusundaki gel-gitlerine rağmen miting ve yürüyüşe en kitleselşekilde katılan sendika Yol-İş oldu, Yol-İş'in katılım düzeyi Kölelik Yasalarının konuşulmaya başlandığı ilk günden beri tasarılara karşı tavır almanın, işyerlerinde Yol-İş'in yürüttüğü çalışmaların bir sonucu idi. Bu mitingi değerlendirirken çıkarılacak olumlu sonuçlardan birisidir. Yürüyüş ve mitinge katılım süreci izleyenlerin beklediği düzeyde olmuştur daha 4 gün öncesine kadar mitingin yapılmaması gerektiği konusunda çaba harcayan "emek" örgütlerine ve onları truva atı olarak kullanmaya kalkışan AKP iktidarına karşı en iyi yanıt olmuştur. Tasarının 49. maddesi TBMM'de kabul edilmiş olmasına rağmen emekçilerin attıkları sloganlar ve gösterdikleri kararlı tutum, "AKP nin Anayasayı bile değiştirecek gücü var nasıl olsa bu yasalar geçer, hükümetle görüşüp bazı maddelerini değiştirmeyi sağlayalım" diyenlere karşıda verilmiş en iyi yanıttı. Emekçiler attıkları sloganlarda yasanın revizyonunu değil tamamen geri çekilmesi gerektiğini, bunun yolunun da mücadeleden geçtiğini, işçi ve kamu emekçilerinin genel greve kadar varacak eylemlere hazırlandığını haykırdılar. Dün eyleme 100 bin kişi katıldı ama, eylem ve talepler hakkında halkın bilgilenme düzeyi medyanın yansıttığı kadarıyla olacak, geçmiş deneyimlerde gösteriyor ki, medya mitingi kısacık haberlerle geçiştirecek. 70 milyonu yakından ilgilendiren tasarılara karşı geniş halk yığınlarını bilgilendirme konusunda halen eksiklikler var, tasarıların yalnızca kamu işyerlerinde çalışanlara yönelik saldırı yasaları olduğuna yönelik bir bilgilenme süreci sürmektedir. Emekçiler miting alanından birkaç yüz metre ilerde bile, yapılmak istenen düzenlemelere karşı bilgisiz bir halde günlük koşuşuturmaca içerisinde, yaşamlarını sürdürüyorlarsa, halkı bilgilendirecek çalışmaların aralıksız şekilde sürdürülmesi gerektiği bunun yanında halkın yaşamını etkileyecek eylemlerin de; miting ve yürüyüşte dile getirildiği şekilde genel grevin de örgütlenmesi gerektiği açıktır. 6 Mart eylemi planlandı, gerçekleştirildi, bu eyleme uzunca methiyeler düzmenin de sırası değil, Yalpalayanlara, emekçileri bu eylemden vazgeçirmeye çalışanlara rağmen miting konusunda kararlı tavır sergileyen KESK ve diğer örgütler, eylemde haykırılan ve konuşması sırasında KESK Genel Başkanı tarafından dile getirilen grevi örgütleme çalışmalarını aralıksız yürütmek durumundadırlar. Gün tasarıların yeniden TBMM'de görüşülmeye başlanılacağı 28 Mart sonrasına kadar bekleme günü değil, gün 6 Mart eylemine ortak olarak damgasını vuran "İşçi memur el ele genel greve" sloganını hayata geçirme günüdür.


(*) Bedri Tekin/Yapı Yol-Sen Genel Sekreteri

ÖNCEKİ HABER

Tunceli'nin coşkusu Ankara'ya taşındı

SONRAKİ HABER

AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa