Danıştay Başbakanlığı reddetti

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Başbakanlığın, Danıştay 10. Dairesi'nin, Şişecam'da grev yapılmasına olanak sağlayan kararına yaptığı itirazı reddetti. Bakanlar Kurulu, Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam'a bağlı 13 cam fabrikasında grev yapma kararını, "milli güvenliği tehlikeye attığı" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelemişti. Sendikanın başvurduğu Danıştay 10. Dairesi ise yürütmeyi durdurmuş, böylece Şişecam'da grev başlamıştı. Bunun üzerine Başbakanlık yürütmenin durdurulmasına itiraz etmişti. Üst kurul olarak itirazı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 10. Dairesi'nin kararını yerinde bularak, itirazı reddetti.
www.evrensel.net