CEZALANDIRIYORLAR!

Avrupa Birliği'ne uyum adı altında çıkan yasalar, "demokratikleşiyoruz" açıklamaları işe yaramıyor. Hakkını arayan sendikacılar, işçiler ve öğrenciler cezalandırılıyor.

IMF ve Dünya Bankası politikalarına karşı çıkan işçiler, insanca yaşam ve sendikal özgürlük isteyen kamu emekçileri, daha fazla demokrasi ve bilimsel eğitim talep eden öğrenciler... Sermaye ve hükümetlerin uygulamalarına karşı çıkan herkes cezalandırılıyor. İstanbul ve Çukurova üniversitelerinde onlarca öğrenci, "Ne YÖK ne YEK" dedikleri "özerk, demokratik, parasız ve bilimsel bir eğitim" istedikleri için okuldan uzaklaştırılmışlardı. İstanbul'da 1 Aralık'ta sendikalarının çağrısıyla işbırakan Eğitim-Sen üyelerine verilen cezalar, dün gazetemizde yer aldı. Bu eğitimcilerden Fulya Barut, daha önce de işbıraktığı için 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. En son Emek Platformu'nun 31 Mart 2001 tarihinde IMF politikalarına karşı düzenlediği eyleme katılan sendikacılara 18'er ay hapis cezası verildi. Söz konusu eyleme katılan 10 bin kişi Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet'e yürümüş, eylem sırasında hiçbir olay yaşanmamıştı. Ancak İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 sendikacıya hapis cezasını uygun gördü. Bu sendikacılardan DİSK'e bağlı Gıda-İş Yöneticisi Yakup Umur ve Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin'in cezaları, daha önceden de ceza aldıkları gerekçesiyle ertelenmedi.

Sahte demokrasi Kararın, "AKP'nin demokrasisini ve Türkiye'nin ne kadar demokratikleştiğini gösterdiğini" belirten TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu, "Oradaki binlerce insandan biriydik biz. Asıl olarak kadroları susturmak ve hak aramanın önünü kapatmak istiyorlar. AKP Hükümeti'nin AB ve demokratikleşme süreci sahte ve ikiyüzlüdür" dedi. Öğrencilere ve kamu emekçilerine de çeşitli cezalar verildiğini hatırlatan Topçu, sermayenin istediği gibi "köle bir toplum yaratılmaya çalışıldığını" ifade edildi.

Daha fazla mücadele Haber-İş 1 No'lu Şube Başkanı Levent Dokuyucu da son cezaların, aydınların başlattığı, işçilerin desteklediği "Demokratik Türkiye Kampanyası"nın önemini gösterdiğini dile getirdi. Ceza ile sendikal alanda hükümete ve uygulanan politikalara yönelik tepki ve protestoların önüne geçilmek istendiğini vurgulayan Dokuyucu, "AB uyum yasaları palavra. Demokrasi için daha fazla mücadele etmeliyiz" diye konuştu. Kararın iktidarın demokratik tepkilere olan tahammülsüzlüğünü gösterdiğini dile getiren Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Ayyıldız, Türkiye'de barış ve demokrasinin tüm halkların ve emekçilerin mücadelesiyle yaşam bulacağını kaydetti. Yol-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ali Akdağ, "haksız" dediği bu karara rağmen, demokrasi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti. DİSK İstabul Merkez Temsilcisi ve Sosyal-İş Yöneticisi Ali Cancı da hak talep etmenin ve talepler için alana çıkmanın engellenmeye çalışıldığını belirtti.


'Karar hükümetin ayıbıdır' Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin'in cezası, "daha önce aynı suçtan ceza aldığı" gerekçesiyle ertelenmedi. "Yapılan eylemde 10 bin kişi vardı ve biz de bu eyleme katılması gereken kişilerdik" diyen Ayçin, "insan hak ve özgürlüklerini" dilinden düşürmeyen hükümetin ekonomik taleplerle yapılan bir eylemi yasa dışı ilan etmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Dışarıdan dayatmalarla yapılan reform ve değşikliklerin uygulama aşamasına yansımadığını ifade eden Ayçin, "Demokrasi anlayışıyla uyuşmayan bu cezayı onaylamıyoruz. Karar, hükümetin ve Türkiye'nin ayıbıdır" dedi.


CEZA ALAN SENDİKACILAR TMMOB İstanbul Temilcisi Münir Aydın, DİSK'in eski Genel Sekreteri Murat Tokmak, Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu, Yol-İş 1 No'lu Şube Başkanı Ali Akdağ, Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, Haber-İş 1 No'lu Şube Başkanı Levent Dokuyucu, Haber-İş 1 No'lu Şube Sekreteri Ali Küçükkoçkaya, Tez Koop-İş 2 No'lu Şube eski Başkanı Hulusi Uğurcan, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Limter-İş Genel Başkanı Kazım Bakış, Gıda-İş İstanbul Şubesi'nin eski başkanı Yakup Umur, DİSK İstanbul Temsilcisi Ali Cancı, KESK Genel Merkezi'nin eski yöneticilerinden İbrahim Kudiş, Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Hüseyin Ayyıldız, Eğitim-Sen 3 No'lu Şube'nin eski başkanı Rıça Dalkılıç, Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Ahmet Korkmaz, ESM İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay.

www.evrensel.net