Kömür yardımı Gökçek'e takıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, ilçe belediyelerinde çalışan işçilere, "birer ton kömür yardımı" kararı, Gökçek'in yerel yönetim seçimleri öncesinde ilçe belediyelerini zora sokmak için yaptığı hamlelere yenik düştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararıyla, ilçe belediyelerinde çalışan 7 bin işçiye verilecek olan birer tonluk kömür yardımı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek engeline takıldı. İlçe belediyelerinin ekonomik yönden sıkıntı içinde olması nedeniyle Bel-Ko'dan yapılacak olan kömür yardımı, 22 Ocak 2004 tarihinde Melih Gökçek'in tek başına aldığı başka bir kararla iptal edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, altında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in de imzası bulunan 2 Ocak 2001 tarihinde alınan bir kararla ilçe belediyelerinin işçilerine birer ton kömür yardımı yapılmasına karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararda, Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; ilçe belediyelerinin ekonomik sıkıntı içinde olması dolayısıyla işçilerine toplusözleşmeden doğan bir tonluk kömür verme konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin yardımı gerektiğinden Büyükşehir Belediyesi'nin imkânları nispetinde seçimlere kadar bir daha karar alınmaksızın biriket veya ithal kömürden her yıl yardım olarak ücreti Büyükşehir Belediyesi'nce Bel-Ko'ya ödenmek kaydıyla ilçe belediyesi işçilerine birer ton kömür yardımı yapılması hakkındaki teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi" ifadesine yer veriliyor. Böylece 1475 sayılı Yasa'ya tâbi 7 bin işçiye 2001 ve 2002 yıllarında yardım yapıldı. Ancak Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerine 21 Ocak günü gönderilen bir yazıyla; çevre, temizlik ve emlak vergilerinden büyükşehir belediyesinin payına düşen paranın 26 Ocak'a kadar ödenmesi istendi. Bu borçların ödenmemesi halinde ise işçilere kömür dağıtılmayacağı bildirildi. İşçilere 2003 yılına ait kömür yardımı 2004 yılının ikinci ayına girilmesine rağmen hâlâ yapılmadı.

Genel-İş dava açacak Belediyelerde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası Bölge Başkanı Muharrem Topalak, bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu söyledi. Topalak, 28 Mart yerel seçimleri öncesi bazı çevreleri zora sokmak için alınan bir karardan işçilerin de etkinlendiğini belirterek, "Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararı, tek kişinin almış olduğu bir kararla iptal ediyorlar. Burada 7 bin işçi çalışıyor. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Bu kadar işçiyi zora sokmanın bir mantığı yok. Önümüzdeki günlerde yürütmeyi durdurma talebiyle bir dava açacağız" dedi.

www.evrensel.net