18 Ocak 2002 03:00

İş Güvencesi Yasa Tasarısı nerede?

TİSK Başkanı Refik Baydur'un TİSK Genel Kurulu'nda "İş Güvencesi Yasa Tasarısı'nı 1.5 yıldır Bakanlar Kurulu'nda bekletiyorum" sözleriyle yeniden tartışılmaya başlanan İş Güvencesi Yasa Tasarısı, unutturulmak isteniyor.

Paylaş
İş Güvencesi Yasa Tasarısı nerede?TİSK Başkanı Refik Baydur'un TİSK Genel Kurulu'nda "İş Güvencesi Yasa Tasarısı'nı 1.5 yıldır Bakanlar Kurulu'nda bekletiyorum" sözleriyle yeniden tartışılmaya başlanan İş Güvencesi Yasa Tasarısı, unutturulmak isteniyor. Çünkü Baydur'un bu açıklamasından sonda işçi sendikalarına yasa tasarısının 15 Ocak'ta Meclis'e sevk edileceği sözü veren hükümet aradan üç gün geçmiş olmasına rağmen hiçbir girişimde bulunmadı.Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın da yaptığı yazılı açıklamada, İş Güvencesi Yasa Tasarısı'nın 15 Ocak'ta Meclis'e gelmesi gerektiğini hatırlatıyor. Öztaşkın açıklamasında OECD ülkelerinde uygulanan işgüvencesi uygulamalarından da örnekler veriyor. TİSK'in karşı çıktığı İş Güvencesi Yasası OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)'nin 24 ülkesinde uygulanıyor. İş güvencesini sağlamaya yönelik mevzuat ve uygulamalar açısından aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte Türkiye dışında ki diğer tüm OECD ülkelerinde iş güvencesine ilişkin asgari normlar yıllar öncesinden getirilmiştir. Tüm bu normlar birbirini tamamlayan biçimde iş güvencesini oluşturmaktadır. Örneğin İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan gibi kimi ülkelerde işten çıkarmalara sıkı engeller getirilirken, hemen tüm OECD ülkelerinde haksız işten çıkarmalarda işe iade ve ağır tazminatlar bulunmaktadır.

OECD'den örneklerOECD ülkelerinde hangi koşulda işten çıkarmaların olabileceği yasalar ile belirlenmiş ve belli prosedürlere bağlanmış. Örneğin haklı işten çıkarma gerekçeleri son derece sınırlı tutulmuş ve işten çıkarmanın gerekli olduğu durumlarda ise mutlaka ilgili yerel-bölgesel kamu kurumu, sendikalar, işleri konseyleri veya benzeri birimlerin uygun bulmaları koşulu getirilmiş, işten çıkarma yerine eğitilerek işin devamını sağlayıcı önlemler uygulanmaktadır.Mevzuata uygun gerekçe ve prosedürler yerine getirilerek yapılan işten çıkarmalar ise işçi veya işçilere önceden bildirim ve tazminat ödeme yükümlülüğü vardır. Haksız işten çıkarmalara karşı ise işe iade ve ayrıca tazminat cezaları getirilmiştir. Diğer yandan işten çıkarılanlara ve işsizlere ilişkin sosyal güvenlik hakları, bu normları bütünleyeci bir nitelik taşımaktadır. Çünkü işçinin çalışırken aldığı ücretine yakın düzeyde işsizlik ödentisi, aile yardımı ve diğer sosyal hakların oluşu, iş güvencesi ile değerlendirilmesi gereken bir bütünün parçaları durumundadır.

İşsizlik Sigortası...Türkiye'de işten çıkarmalar, patronun tek yanlı kararlarına bağlıdır. İşten çıkarmaları önceden ele alma ve uygun bulma koşulu ve bu görevini yerine getiren hiçbir kurum ve birimde yoktur. Mevcut yasalara göre haklı-haksız işten çıkarmalar net belirlenemediğinden, haksız işten çıkarma yönünde yargı kararı da yok sayıdadır. O da yargıya umut bağlanıp gidilirse... İşsizlik Sigortası uygulamasına mart 2002 itibariyle başlanacak olup, o da belli koşullara bağlı olarak en uzun 10 ay süreli ve en yüksek net asgari ücret kadar olacaktır. AB ile kıyaslandığında bu uygulamaya işsizlik sigortası adını vermek pek olası görülmüyor.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Sendikalar ABD gezisinden kaygılı

SONRAKİ HABER

Kartal’da çöken binanın enkazından rant mı çıkacak?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa