Verginin kazığı yolda

Yükü tamamen emekçilerin üzerinde olan dolaylı vergilere bir yenisi daha ekleniyor. Hükümet, IMF'ye verdiği taahhütler çerçevesinde Nisan ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasına geçiyor.

Verginin kazığı yoldaBu yıl vergiler halkı perişan edecek. Yılbaşı ile birlikte yüzde 52 ile yüzde 100 arasında bütün vergilere zam gelmesi yetmiyormuş gibi bir de yeni bir tüketim vergisinin hazırlığı yapılıyor. IMF'ye verilen taahhütler çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Nisan ayı sonuna kadar vergi sisteminde yerini alacak. Böylece Katma Değer Vergisi (KDV), Akaryakıt Tüketim Vergisi (ATV)'nin yanında bir de ÖTV alınacak.Devlet, neredeyse bütün vergi gelirini, yükü daha çok emekçi kesimlerin sırtında olan dolaylı vergilerden karşılıyor. Bankalara, rant gelirlerine birçok vergi istisnası getirilirken yeni vergiler halkın üzerine salınıyor. Özellikle tüketimin iyice azaldığı şu günlerde yeni bir tüketim vergisinin daha hazırlığı yapılıyor. Bu tıpkı KDV gibi tüketim mallarından alınacak olan ÖTV. Hükümet her ne kadar "lüks mallar" için bu vergiyi getirdiğini iddia etse de, Nisan ayında yürürlüğe girecek olan ÖTV büyük bir zam dalgasına neden olacak. Ayrıca "lüks mallar" içinde Tekel ürünleri, akaryakıt, beyaz eşya gibi halkın yoğun olarak ihtiyaç duyduğu kalemler yer alıyor.

1996'da gündeme geldiİlk olarak gümrük birliğine paralel olarak 1996 yılında gündeme gelen ve Mayıs 1996 yılında TBMM'ye sunulan Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı, aynı yılın Haziran ayında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Ancak geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarı çeşitli nedenlerle askıya alındı.ÖTV tasarısı, takip eden yıllarda ekonomi yönetimlerinde çeşitli defalar yine tartışma konusu yapıldı, ancak bir sonuca ulaştırılamadı. Avrupa Birliği'ne uyum düzenlemelerinin de içinde bulunan, ancak yıllardır sürümcemede kalan ÖTV, bu defa Türkiye'nin vergi sistemine giriyor.Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, hükümet, IMF'ye de söz konusu düzenlemeyi Nisan ayı sonuna kadar çıkarma taahhüdünde bulundu. Maliye yetkilileri, ilgili tasarının Mart ayında TBMM'ye sevk edilmesinin planlandığını bildirdi. Yetkililer, ilgili düzenleme ile listelerde yer alan vergi miktarlarının da yeniden gözden geçirileceğini belirttiler.Çeşitli AB ülkelerinde de uygulanmakta olan ÖTV, halen Türkiye'de uygulanmakta olan 11 vergi ve fonu yürürlükten kaldıracak ve sistemde basitlik sağlayacak. Düzenlemeyle, akaryakıt ürünleri ve solventler, otomobil, motosiklet, helikopter, uçak, tekne, yat ve kotralar, tütün mamülleri, alkollü içkiler ve kolalı içecekler, kıymetli taş, kürk ve parfüm gibi mallar, oyun makineleri, tabanca ve av tüfekleri ile bazı dayanıklı tüketim malları, cep telefonları ÖTV'ye tabi tutulacak.

KDV'de 'lüks' kalkıyorMaliye Bakanlığı, bu grupta yer alan malları, tasarıyı yeniden düzenlerken tek tek ele alacak. Daha önceki tasarıda yüzde 50 ÖTV öngörülen kürkten giyim eşyası gibi ürünlere, yine en azından bu oranda vergi düşünülüyor. Silahlara da yüksek vergilendirilecek ürünler olarak bakılıyor.Diğer ürünler ise KDV'de yapılacak düzenlemeye göre şekillendirilecek. ÖTV ile birlikte halen KDV'de yüzde 26'lık vergiye tabi lüks mallar listesi ortadan kalkacak. Bu listedeki ürünler genel oran içine alınacak. Ancak bir bölümünden ayrıca ÖTV kesilecek. Böylece bütçedeki vergi hedefinin bundan olumsuz etkilenmemesi sağlanacak.Bu arada ÖTV, kapsama giren malları imal ve ithal edenler ile taşıtlar bakımından ilk defa satın alanlar tarafından ödenecek. Vergi, tek safhada ve bir defada alınacak.Mallar üzerindeki mevcut vergi yükünün korunması esas olacak, ancak lüks mallarda farklı uygulamaya gidilebilecek. Bakanlar Kurulu, mevcut vergilerde olduğu gibi ÖTV'de de oran ve hadleri indirme ve yükselme yetkisine sahip bulunacak.
www.evrensel.net