'Ulusal enerji politikası izlensin'

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) İstanbul Şubeleri, genel kurula hazırlanıyor.

'Ulusal enerji politikası izlensin'Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) İstanbul Şubeleri, genel kurula hazırlanıyor. Makina Mühendisleri Odası (MMO) yöneticileri, Enerji Piyasaları Yasası'nın, Doğalgaz Piyasası Yasası'nın, İhlale Yasası'nın ve AB'ye Uyum Yasaları'nın yabancı tekellerinin çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyerek bu alanlarda kendi ulusal politikamızın hazırlanarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydettiler.Genel kurul öncesi MMO İstanbul Şube Başkanı Üzeyir Uludağ ile Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Anadolu, gazetemizi ziyaret ederek, gazetemiz Yazıişleri Müdürü Fatih Polat ile görüştüler. Ziyaret sırasında konuşan Üzeyir Uludağ, odalarının amacının mesleki faaliyetlerini daha iyi yaşama geçirmek ve ülke çıkarlarının gözeten politikalar hazırlamak olduğunu dile getirerek demokrat mühendisler olarak emeğin ve halkın yanında olduklarını ifade ettiler. İzlenen ekonomik politikalarla Türkiye'nin sanayisizleştirilmeye çalışıldığını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ise uluslararası tekellere peşkeş çekildiğine dikkati çeken Uludağ, Türkiye'nin kalkınabilmesi için sanayileştirilmeye hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin izlediği enerji politikasına da değinen Uludağ, barajların veriminin çok düşük olduğunu, termik santrallerde ise teknolojik yenileye gidilmediğini belirterek doğalgazında yüzde yüzünün ithal olduğunu söyledi. Uludağ, ulusal bir enerji politikasının hazırlanması gerektiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini vurgulayarak "Şu anda bizin izlediğimiz enerji politikası ya da politikasızlığı yabancı tekellere büyük çıkarlar sağlamaktadır. Medya da bunu destekliyor. Çünkü rantı çok büyük" dedi.Ulusal sanayi politikasının izlenmesi gerektiğini işaret eden Uludağ, "Ancak demokrasi olmadan bunun olabileceğini düşünmüyoruz" dedi. İhale Yasası ile de Türkiye'nin tamamıyla yabancı tekellere bırakıldığını belirten Uludağ, AB uyum yasaları ile mühendislerinin işsiz bırakılmaya çalışıldığını kaydetti. Uyum yasaları ile AB üyesi ülkelerdeki mühendislerinin Türkiye'de serbestçe çalışabileceklerini ve bunun bütün mühendisleri etkileyeceğini bildirdi.
www.evrensel.net