TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinden ekran görüntüsü.

Hortumculuğu savundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Yasası ile devlet kaynaklarının 10 bankaya aktarılmasını savunarak, esas amacın banka kurtarılması olmadığını iddia etti.

Hortumculuğu savunduMHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, "Önemli bir görev iddiasıyla sorumluluk yüklenmiş insanların sık sık 'bırakıp giderim' anlayışıyla ortaya çıkmasını, siyaset ve devlet adamlığıyla bağdaştırmakta zorluk çekerim" dedi. Bahçeli, 10 büyük bankanın denetimsiz hortumculuğunu da savunarak, amaçlarının ekonomiye dinamizm kazandırmak olduğunu iddia etti.Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) öncesinde yaptığı konuşmada ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Devlet Bahçeli, Türkiye'de değişik zamanlarda ve özellikle son 10 yılda siyaset yapma ve hükümet olma görevini üstlenmiş kişi ve kurumların, kriz sürecine ilişkin en ufak bir sorumluluk hissetmemelerini ve sürekli olarak kriz üzerinden siyasi avantaj alanları elde etmek için yarış halinde olmalarını "oldukça gayri ciddi ve doğrulardan uzak" bulduklarını söyledi.IMF'nin istediği yasaları bir bir çıkartan 57. hükümetin yapısal tedbirleri geliştirmenin mücadelesi içinde olduğunu iddia eden Devlet Bahçeli, hedeflerinin, ekonomik gelişmeyi doğal dengelerine kavuşturma ve sürekli hale getirmek olduğunu öne sürdü.

Yasayı çarpıttıBahçeli, eldeki kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve krizden etkilenen, küçülmek veya faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan üretim sektörlerine destek verilmesi konusunda somut adımlar atıldığını savunarak, bunun son örneğinin 10 bankanın kamu kaynaklarını kullanmasına olanak tanıyan bankacılık sisteminin iyileştirilmesi ve mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik değişiklik ve düzenlemelerin olduğunu anlattı. Düzenlemenin getirdiği değişiklikleri sıralayan Bahçeli, şunları iddia etti: "Daha önceki yıllarda yapılanlar da farklı olarak bu düzenlemenin esas amacı bankaların kurtarılması veya bankalara para aktarılması değildir. Bu konuda, kamuoyunu ısrarla yanlış yönlendirmeye çalışanların amaçlarının ekonomik dinamizmin geliştirilmesi olmadığı açıktır. Yapılan değişikliklerle suiistimale meydan verilmeyecek bir yapı öngörülmüştür. Ortaya çıkan düzenleme ülkemizin, insanımızın ve ekonominin ihtiyaçlarına cevap veren, ileriye doğru atılmış gerçekçi bir adımdır."

Derviş'e taşBir gazetecinin Devlet Bakanı Kemal Derviş ile arasında yönetimden kaynaklanan bir problem ya da farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Devlet Bahçeli, "Gerçekleri ve yapılması gerekenleri ifade ederken ortaya çıkan anlaşmazlıklar bir problem olarak nitelendirilmemelidir" karşılığını verdi.Bahçeli, "Kemal Derviş'in bakanlıktan ayrılacağını sık sık dile getirmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda kendisine bazı şeyler söylediniz mi?" şeklinde bir soruyu yanıtlarken de, "Önemli bir görev iddiasıyla, sorumluluk yüklenmiş insanların sık sık 'bırakıp giderim' anlayışıyla ortaya çıkmasını, siyaset ve devlet adamlığıyla bağdaştırmakta zorluk çekerim" dedi.
www.evrensel.net