12 Ocak 2002 03:00

Yasak deliniyor!

Yabancı sigara tekelleri, reklam yasağını delmek için yoğun bir çaba içinde. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelen tekeller, bu amaçla yasak kapsamındaki "Formula1" yarışlarını kullanmak için yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyor.

Paylaş
Yasak deliniyor!Yabancı sigara tekelleri, yasak olan sigara reklamını, farklı yollarda yapmaktan kaçınmıyor. İTO Genel Sekreteri Rıfat Yücel, çokuluslu yabancı sigara firmalarının 4207 sayılı yasayı önlerinde önemli bir engel olarak gördüğünü belirterek, bu yasal engeli aşmak için sportif etkinliklerde yapılan reklamların kullanıldığını söyledi. Yücel, yaptığı açıklamada, Formula1 yarışlarında sigara reklamının yapıldığına dikkat çekerek, yapılan reklamın sigara reklam yasağının dışında tutulması için 4 Aralık 2001 tarihinde TBMM'ye bir yasa tasarısının verildiğini dile getirdi. Kanun teklifinde, "Avrupa Birliği kuralları ve sınırları içinde kalmak koşuluyla Formula1 adı altında düzenlenen otomobil yarışmasının, tütün ve tütün mamüllerinin isim, marka veya alametler kullanılarak reklam ve tanıtımının yapılması konusundaki yasa kapsamından çıkartılması" dendiğine dikkat çeken Yücel, sigara tekellerinin son beş yıldır, 4207 sayılı yasanın değiştirilmesi için sürekli uğraş verdiklerini söyledi. Yücel, bu konudaki girişimleri ise şöyle sıralıyor: "4207 sayılı kanuun çıkartılmasının yararsız olduğunu duyurmak için yabancı lobi heyetinin TBMM'ye getirilmesi. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'na Formula1 yarışmalarının getirilmesi için 4207 sayılı kanunun değiştirilmesi başvurusu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne 4207 sayılı Kanunu TC Anayasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle başvuru. Turizm Bakanlığı'na Türkiye'de Formula1 yarışmalarının yapılması için 4207 sayılı kanunun değiştirilmesi başvurusu. Formula1 yarışlarının 4207 sayılı yasa kapsamından çıkartılması için başvuru".Tütün tekellerinin ülkede sigara pazarını ele geçirmek için sekiz aşamalı bir eylem planı uyguladığını belirten Yücel, bu planı da şöyle açıkladı: "Komşu ülkeye sigara fabrikası kurulması. Kaçakçılığın artması. Ülke yöneticilerini kaçakçılığı önlemek için fabrika kurmaya ikna edilmesi. Fabrikanın kurulması ve halkın yeni tada alışması. Saldırgan reklam politikaları izlenmesi. Tekel'e ortak olunması. Tekel'in özelleştirilmesi için basınç yapılması. Tekelin satın alınması."Yücel, Türkiye'de bu planın adım adım uygulandığını vurgulayarak, 4207 sayılı yasanın da turizm ve spor bahanesiyle delinmesinin, sekiz aşamalı planın tamamlanmasının yolunu açtığını dile getirdi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

TPAO 1500 işçiyi atıyor

SONRAKİ HABER

Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa