06 Ocak 2002 22:00

Vergiye IMF özerkliği

Dünya Bankası'nın uzun bir süredir "yeniden yapılanma" programının içende yer verdiği vergi sisteminin düzenlenmesi, IMF'nin de gündemine girdi.

Paylaş
Vergiye IMF özerkliğiBorçların yeniden yapılandırılmasını isteyen ve bir "Borçlar İdaresi" kurulmasını isteyen IMF, şimdi de bir "Gelirler İdaresi" kurulmasını dayatıyor. Böylece "özerklik" adı altında devlet gelirlerinin denetimi IMF'nin denetleyeceği sisteme devredilecek. Osmanlı devletinin borçlarına karşılık gelirlerini yabancıların kontrolüne veren Düyun-u Umumiye sisteminin modern versiyonu bu idareler ile tamamlanmış olacak.Dünya Bankası'nın uzun bir süredir "yeniden yapılanma" programının içende yer verdiği vergi sisteminin düzenlenmesi, IMF'nin de gündemine girdi. IMF, Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Amerika'daki uygulamaya benzer şekilde bir "Gelir İdaresi"ne dönüştürülmesini istiyor.

Gerekçe özerklikIMF bu isteğini vergi sisteminin daha da "etkinleştirilmesi" ve "özerkleştirilmesi" gerekçesine dayandırıyor. Ancak daha önce borçların yeniden yapılandırılması çerçevesinde bir "Borç İdaresi" önerisini getiren IMF, devletin gelirlerini de yasama ve yürütmenin denetiminden tamamen çıkartarak, kendi denetimindeki bürokratların eline teslim etme niyetinde. Bu sistem daha önce Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında yürütülen vergi idaresinin yeniden yapılandırılması çalışmalarında gündeme gelmişti. Bu çerçevede Dünya Bankası, Gelirler Genel Müdürlüğü'nün doğrudan Maliye Bakanı'na bağlanmasını talep ediyor. Dünya Bankası, halen Maliye Bakanlığı'nın merkezi denetim birimleri olan Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu'nun da, yeniden yapılandırılacak Gelir İdaresi bünyesine geçirilmesini öneriyor.

Stand-by'a konulacakBu şekilde çalışmalarını Gelirler Genel Müdürlüğü organizasyonunda sürdüren gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinden sonra diğer 2 merkezi denetim biriminin de aynı çatı altına alınmasıyla vergi denetimlerinin çok daha ciddi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği iddia ediliyor. Dünya Bankası'nın bağımsız gelir idaresi yönündeki görüşleri, IMF tarafından da benimseniyor. Yeni stand-by anlaşmasına ilişkin görüşmelerde IMF tarafı da, Maliye Bakanlığı'nın önüne aynı isteklerle geldi. IMF, Gelirler Genel Müdürlüğü'nün vergi kayıp ve kaçağı ile daha ciddi mücadele verebilmesi ve kayıtdışı ekonomiyi kavrayabilmesi için mutlak surette yeniden yapılanmaya tabi tutulması gerektiğini vurguladı. IMF yetkileri, yeni vergi stratejisi adı altında gerçekleştirilecek düzenlemeler kapsamında Türk gelir idaresinin bağımsız ve daha güçlü bir yapıya kavuşturulması talebinde bulundu. IMF tarafı, bu konudaki düzenlemelerin yeni niyet mektubuna konulmasını da istedi.IMF yetkilileri de, bu alandaki düzenlemelerin Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası'nın yürüttüğü çalışmalar ışığında şekillenmesi fikrini benimsedi.
ÖNCEKİ HABER

Yugoslavya'da banka eylemi

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa