Başsavcı

   HADEP'in kapatılmasını istedi

Başsavcı HADEP'in kapatılmasını istediYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, HADEP'in kapatılması ve AKP'ye ihtar verilmesiyle ilgili taleplerinin "öncelikle ve ivedilikle" ele alınarak sonuçlandırılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, söz konusu istemini içeren yazıyı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na dün gönderdi. Başsavcı Kanadoğlu, yazısında HADEP'in kapatılması istemiyle açılan davanın üzerinden 3 yıl geçtiğini, AKP'ye ihtar verilmesini içeren başvurunun da 4.5 ayı bulduğunu kaydetti. Başsavcı, HADEP'in "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" ve "Hukukun üstünlüğü" ilkeleri gereği kapatılması gerektiğini iddia etti. Davaların, Anayasaya göre, mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğunu hatırlatan Kanadoğlu, HADEP davasındaki gecikme ve belirsizliğin birçok ulusal ve yargısal zararlara yol açacağından endişe duyduğunu ifade etti. Kanadoğlu, yazısında, "Kuşku yoktur ki hiçbir devlet, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelen tehdidi, 'yönelten siyasi parti demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurudur' diyerek göz ardı edemez ve bu tehdidin sürgit devam etmesine izin veremez" dedi. HADEP'e açılan davada Anayasa Mahkemesi'nin 3 Şubat 1999 günlü arakararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın ve davalı parti genel başkanı veya tayin edeceği vekilinin dinlenmesine ilişkin kararının yerine getirilmediğini ifade eden Kanadoğlu, HADEP hakkında şu sözleri söyledi: "Bu siyasi parti, bugün dahi, gelecekte yapılacak olan milletvekili seçimi nedeniyle gerek seçim barajı, gerekse seçim ittifakları yönünden, siyasi hesapların, pazarlıkların adı konulmayan etkili bir parçası olmakta, bir taraftan da davalı parti, siyasi faaliyetlerine devam etmektedir. Davalı parti, PKK terör örgütünün siyasallaşma çabalarına yardımcı olacak biçimde terör örgütü liderini yasal bir siyasi parti lideri gibi, PKK Genel Başkanı olarak göstermekten çekinmemektedir." AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın TCK'nın 312'ye 2. maddesi uyarınca hükümlü olduğu, bu nedenle, kurucu üyelikten çıkarılması için AK Parti'ye ihtar verilmesi istemiyle 21 Ağustos 2001'de başvuru yaptığını da söyleyen Kanadoğlu, yazısının son bölümünde HADEP ve AK Parti'yle ilgili taleplerinin "öncelikle ve ivedilikle" ele alınarak, sonuçlandırılmasını istedi.
www.evrensel.net