30 Aralık 2001 22:00

Sağlık ocağı AŞ!

Sağlık ocaklarında döner sermaye uygulamasının ikinci aşamasına geçiliyor. Yılbaşından itibaren sağlık ocaklarına giden hastalardan alınan paraların bir bölümü personele dağıtılacak.

Paylaş
Sağlık ocağı AŞ dönemiŞebnem TurhanSağlık ocaklarını ticari işletme haline getiren döner sermaye uygulamasının ikinci dönemi, yılbaşından itibaren başlayacak. Halktan sağlık ocağında sunulan her türlü hizmet için alınan ücretlerle oluşturulan döner sermaye işletmesinde toplanan paraların bir bölümü sağlık çalışanlarına dağıtılacak. Sağlık ocaklarına bütçeden pay ayırmayan devlet, hastalardan alınan 3,5 milyon liradan 35 milyon lira arasında miktardaki paraların bir kısmını dağıtarak çalışanların ağzına bir parmak bal çalmayı amaçlıyor.Sağlık ocaklarında kurulan saymanlıklarla Kasım ayından beri hastalardan toplanmaya başlayan paralar, yılbaşından itibaren dağıtılmaya başlanacak. Daha çok sosyal güvencesi olmayanların gittiği sağlık ocaklarında döner sermaye uygulaması, sağlık ocakları çalışanlarına emeklerinin karşılığı kadar ücret artışı sağlamadığı gibi koruyucu sağlık hizmeti uygulamalarının de sekteye uğramasına neden oluyor. Sağlık çalışanlarını hastalarla karşı karşıya bırakan, tahsildar konumuna düşüren uygulama, özelleştirme planının önemli bir aşaması olarak kabul ediliyor.Aile planlaması, bebek takibi, çevre sağlık hizmetleri gibi bazı hizmetler döner sermaye kapsamı dışı kaldığı, para getirmediği için yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalırken, sağlık ocakları hangi hizmete kaç para alınacağını kapılarına astıkları liste ile halka ilan ediyor. Döner sermaye uygulamasını düzenleyen yasaya göre toplanan paranın bir kısmı bakanlığa aktarılacak. Sadece poliklinik hizmeti için sosyal güvencesi olmayan kişilerden 3 milyon 500 bin lira, Bağ-Kur'lu çalışanlardan 330 bin lira, emeklilerden 550 bin lira, Emekli Sandığı'ndan da 3 milyon 500 bir lira kesilen döner sermaye uygulamasında her türlü hizmetin bedeli de belirlenerek sağlık ocaklarına iletildi. Sağlık emekçilerinin örgütleri Türk Tabipleri Birliği ve SES ise, döner sermaye uygulamasına hastanelerde dahi son verilmesi gerektiğini belirterek, devletin halka nitelikli, ulaşılabilir, parasız sağlık hizmeti, sağlık çalışanlarına da insanca yaşam ücreti vermesini istiyorlar.

'Çalışan üç kuruşa muhtaç'Döner sermaye uygulamasının sağlık sistemine yaşattığı olumsuzluklar üzerine konuştuğumuz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimlik Kolu Başkanı Muharrem Baytemur, sağlık çalışanlarının vatandaşla olan ilişkisinin bozulduğunu, döner sermaye getirmeyen hizmetlerin gerilediğini söyleyerek, bir müddet sonra hiç kimsenin çevre sağlığı hizmetlerine çıkmayacağını, aile planlaması hizmetlerine ağırlık verilmeyeceğini ve eğitim faaliyetlerinden tamamen uzaklaşılacağını belirterek şunları söyledi:"Uygulama, sağlık ocaklarının özelleştirilmesi yolunda bir adımdır. Her şey paraya endeksli hale geldi. Bu sağlık göstergelerimizde geriye gidişe neden olabilir. İnsanlar sağlık hizmeti almaktan imtina etmeye başlayacaklar. Bir süre sonra gelme konusunda tereddütlü davranacaklar. Birinci basamakta çalışan sağlık çalışanları hak ettiklerinin çok altında bir para gelecektir ve özlük hakları mücadelesini de köstekleyecektir. Sağlık ocağı çalışanı ekstradan gelecek bir kaç milyona bile evet diyecek durumda, çok geri bir noktaya gidilmiştir. Ama mahkûm edildiği ücret karşısında insanlar paraya ihtiyaç duymaktadırlar. O yüzden döner sermayeye karşı olma gerekçemizi çok cesaretli anlatamadık arkadaşlara, çünkü insanların ihtiyacı var." Muharrem Baytemur, döner sermaye uygulamasının yapılması için sağlık ocaklarında çalışanlardan birinin bu işle görevlendirildiğini, zaten yetersiz kadroyla çalışan sağlık ocaklarında bu yüzden sorunlar yaşandığını sözlerine ekledi.
ÖNCEKİ HABER

Durgun yılbaşı

SONRAKİ HABER

'Son 3 yılda 1954 gazetecinin basın kartı iptal edildi'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa