30 Aralık 2001 03:00

Ticarethane düzeni

Meclis gündemine giren "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı" sadece üniversitelere paralı eğitimi getirmekle kalmıyor.

Paylaş
Ticarethane düzeniŞebnem TurhanMeclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ocak ayından itibaren görüşülmesi beklenen, "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı" sadece üniversitelerin paralı eğitime geçişini düzenlemekle kalmayıp, profesörlerin sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasını ve üniversitelerin para kazanmak amacıyla sertifika programları açmalarını öngörüyor. Tasarı ayrıca ÖSYM'de de en yetkili kişinin YÖK Başkanı Kemal Gürüz olmasına hizmet edecek.Üniversitelerde bilimin geliştirilmesi için yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini piyasaya kâr amaçlı hizmet üretmeye dönüştürecek olan tasarı, sağlık hizmetleri dışında üniversitelerin araştırma ve geliştirme, teknik danışmanlık, kısa kurslar ve konferanslar dahil gelir elde etme amacıyla sözleşme karşılığı üreteceği her türlü hizmet ve malın fiyatını sözleşme hükümlerini serbest piyasa şartları ve kurumun ilgili alandaki rekabet gücü göz önüne alınarak belirlenmesini öngörüyor. Üniversite yönetim kurullarının 'neyi ne kadara satarız' telaşına düşürecek tasarı yasalaştığında üniversiteler 'kâr getiren' işletmeler haline gelecek. Piyasaya yapılması düşünülen işler için masrafları gerçek ya da tüzel kişilerle karşılanan hizmetlerde sözleşmeli araştırma profesörü istihdam edilmesini öngören tasarıda, "Sözleşmeli istihdam edilen bir profesöre bir ayda ödenen aylık, taban aylığı, ödenek ve her türlü tazminat toplamının altı katını geçmez. Kadrolu öğretim üyesi iken sözleşmeli çalışmaya başlayanlar sözleşme süresince aylıksız izinli sayılır" denilerek sözleşmeli çalışma özendiriliyor. Tasarı ayrıca, üniversitelerde yapılan çalışmalar sonucunda bir patent veya ihtira (buluş) hakkı doğması halinde ilgili üniversitenin bunun sahibi olmasını, çalışmayı yapan kişiye verilecek miktarı yönetim kurulunun takdirine bırakarak elde edilecek gelirlerin üniversite işletme hesabına kaydedilmesini getiriyor.

Öğrenciler yaz okulunaYaz okullarının ücretleri de öğrenci başına belirlenen cari hizmet ödeneğinin yarısını geçmeyecek şekilde belirlenecek. Tasarıda yazokulunda ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin de öğrencilerden toplanan paraların yüzde 70'ini aşmaması öngörüldü. Öğretim elemanlarına para kazanma yolu açan bu madde öğrencilerin sık sık yaz okuluna kalacağının habercisi oluyor.Üniversitelere gelir getirmesi için sertifika programları açmasına olanak sağlayan tasarıda ikili öğretim öğrencileri için de, "Paralı öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri, öğretim dallarının niteliklerine, yükseköğretim kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak üniversite yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Bu ücretler aynı adı taşıyan normal örgün öğretim programları için belirlenen katkı paylarının üç katından az olamaz" denildi. Böylelikle ikili öğretim öğrencilerinin astronomik fiyatlarla öğrenim görmesinin önü açılıyor. Sertifika programlarının yanı sıra üniversitelerin tezsiz yüksek lisans programları açmasını ve buradan kazanılan paraların da işletme hesabına gelir olarak kaydedilmesini öngören tasarıda, öğretim üyelerine de tezsiz yüksek lisans programlarında verdikleri her ders için ek ders ve sınav ücreti ödenmesi getiriliyor.

ÖSYM'de yetkili GürüzMilli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarının ÖSYM ve açık yükseköğretim sisteminde eğitim veren üniversiteler tarafından yapılacak sınavlarda kullanılacak bina ve salonları kendi olanaklarıyla hazırlamasını sağlayacak olan tasarı ile, ÖSYM başkanı da YÖK başkanınca atanacak ve başkana karşı sorumlu olacak.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Her şey patronlar için

SONRAKİ HABER

Antalyalı elma üreticisi zor durumda: Elma ihracatı durma noktasında

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa