28 Aralık 2001 22:00

İhale Yasası, IMF ve AB'nin

   istedikleri gibi

Paylaş
İhale Yasası, IMF ve AB'nin istedikleri gibiTMMOB Genel Başkanı Kaya Güvenç, Kamu İhale Yasa Tasarısı'nın Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edilen haliyle, ülke kaynaklarının gelişmiş ülkelere aktarılmasının yolunu açtığını belirterek, tasarının IMF ve AB'nin istediği şekilde kabul edildiğini söyledi. Güvenç, dün TMMOB'da yaptığı basın toplantısında tasarının komisyondaki görüşmelerine katıldıklarını ve görüş bildirdiklerini, ancak etkili olamadıklarını kaydederek, tasarının, kamu ihalelerinin yabancı firmalara açılması yönüyle ön plana çıktığını ifade etti. AB'nin konuyu bu kadar yakından izlemesi hatta müdahil olmasının, IMF'nin yasayı verilecek kredinin koşulu olarak belirtmesinin nedeninin bu olduğuna işaret eden Güvenç, "Ülkemizin kamusal kaynaklarına yeni bir kanaldan daha el atılmak istenmektedir. Ülkemizin bugünkü gelişme düzeyinde kamu ihalelerinin yabancı firmalara açılması, ülkemizden özellikle de gelişmiş ülekelere yeni bir kaynak transferi anlamına gelecektir" dedi. Finansmanı uluslararası kredilerle sağlanan projelerin zaten yabancı firmalara açık olduğunu da hatırlatan Güvenç, ayrıca yabancı şirketlerin, teknoloji geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama etkinliklerinde, Türkiye'de henüz işlerliği olmayan çok sayıda kamusal destek araçları ve özel koşullu kredilerden yararlandıklarını, bu nedenle de yerli firmalarla eşit olmadıklarını söyledi. Tasarıda "karşılıklılık ilkesi"ne de uyulmadığına vurgu yapan Güvenç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ulusal araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetine konu olan mal, hizmet ve yapım işleri, ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi için geliştirilecek stratejik sektörlerdeki işler, mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı gibi hizmetler ve danışmanlık işleri, yabancı işgücünün istihdamını öngören hizmetler, yerli katkı oranı yüzde 50'nin üzerinde olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve anahtar teslimi ile ilgili ihalelerin yabancı firmalara açılmasının engellenmesi beklenirdi. Oysa tasarı bu ihalelere yabancı firmaların katılımının sadece 'eşik değerlerle' sınırlandırılmıştır"

'Kamu yararı' ilkesi yokTasarıda en azından "kamunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere" ve "kamu yararının sağlanması amacıyla" ibarelerinin konması gerektiğini, kamu kaynakları kullanıldığı için de kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini ifade eden Güvenç, "Temel İlkeler" başlığı altında "İhtiyaçlara uygun şartlarla, zamanında ve kalkınma planları çerçevesinde ülkenin bilimsel ve teknolojik yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunacak ve sanayileşmeyi özendirecek şekilde karşılanması" ilkesinin olması gerektiğini söyledi.Kamu İhale Kurumu ve karar organı olan Kurul'a verilen düzenlemeleri yapma görevini zaten ilgili bakanlıkların yaptığını, şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması görevinin ise bu kurul tarafından yapılmasının doğru olmayacağını kaydeden Güvenç, "Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili bir şikayeti, üç bakanlık temsilcisinin bulunduğu bir kurulun inceleyip, sonuçlandırması ne kadar sağlıklı" diye eleştirdi. Hükümetin atadığı bir kurulun bağımsız olmayacağını, kaydeden Güvenç, ayrıca kurulun sadece ihaleye katılanların şikayetlerini dikkate almasının da yanlışlığını belirterek, asıl olanın yurttaşların, hizmetten yararlananların şikayetleri olduğunu söyledi. Tasarının, siyasi iktidarın küreselleşmeye boyun eğmesinin bir yansıması olduğunun da altını çizen Güvenç, bu haliyle yasalaşması halinde TMMOB üyeleri olarak en azından uygulamada sakıncalarını gidermeye çalışacaklarını söyledi.Komisyon'da Ankara Barosu temsilcisine karşı tavrı da eleştiren Güvenç, milletvekillerinin Nusret Senem'e karşı, yerlerinden kalkacak kadar tepkili olmalarının ve siyaset yapmayı da kendilerine hak olarak görmelerinin yanlış olduğunu dile getirdi. Bu arada TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, Ankara Barosu'nu temsilen Avukat Nusret Senem'in bazı eleştirilerde bulunmasıyla yaşanan tartışmayla ilgili Ankara Barosu Başkanı Sadık Erdoğan tarafından yazılı açıklama yapıldı. Av. Erdoğan, "Ankara Barosu, ulusal çıkarlarla bağdaşmayan yasa tasarılarını desteklemek zorunda değildir" dedi.
ÖNCEKİ HABER

Direnen Aktif işçilerinin öğrettikleri

SONRAKİ HABER

Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa