28 Aralık 2001 22:00

Bankalar doymuyor

Hükümet bankalara kaynak aktarmaya hazırlanıyor. Hazine, yedi yıl boyunca birkaç özel bankanın 'özel' kasası olacak.

Paylaş
Bankalar doymuyorHükümet "reel sektörün canlandırılması" adı altında kriz nedeniyle oluşan zararları halkın sırtına yükleyecek yeni bir planı devreye sokuyor. Buna göre, özel sektörün borçları devletin güvencesine alınıyor. Zor duruma düşen, mali yapısı zayıflayan bankaların batmasını engellemek için de Hazine'nin kaynak aktarması öngörülüyor. Benzer bir model Arjantin'de de uygulanmıştı.IMF, dış borçları rekora giden Türkiye'yi tamamen borca çalışan bir ülke durumuna getirecek yeni bir programı uygulamaya koyuyor. Yeni niyet mektubunda, Borç İdaresi Yönetimi kurulmasına karar vererek, Düyun-u Umumiye'yi yeniden hortlatan hükümet, şimdi de özel sektörün borçlarını devletin sırtına yıkarak, zararı toplumsallaştırmayı hedefliyor.

Hortumcuya yeni hortumBanka hortumlamaları ve hortumlanan bankaların yüklerinin işçi ve emekçilere fatura edilmesiyle dünya tarihine geçen hükümet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul ettiği tasarı ile yeni hortumlamaların da önünü açtı. "Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapılması" yasa tasarısıyla, özel bankalara devlet kaynaklarının yedi yıl boyunca aktarılması, bu süre sonunda kurtarılamayacak durumda banka olursa da zararlarını yine devletin üstlenmesini getiren tasarı Meclis Genel Kurulu'na gönderildi.

BBDK'ya geniş yetkiTasarı, bankalar ve özel finans kurumlarından alınan, ancak yaşanan darboğaz ve kriz nedeniyle geri dönmeyen kredilerle ilgili olarak, "vadeleri uzatmak, krediyi yenilemek, ilave yeni kredi vermek, anapara ve/veya faiz indirmek, faizden vazgeçmek, kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, ayni, nakti ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir ve temlik etmek, kredi borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek" olanaklarını sağlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na da bu konuda geniş yetkiler tanıyan tasarıda, söz konusu firmalara, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yıllık süre içinde kaynak aktarımı yapılması öngörülüyor.

Derviş çok çabaladıReel sektörün desteklenmesi adı altında, sayıları onları geçmeyen büyük işletmelere kaynak aktarılmasını getirecek olan tasarının altında yatan gerçeğin bankaları kurtarma operasyonu, asıl amacın bankalara kaynak aktarmak olduğu daha sonra getirilen bir önerge ile anlaşıldı. Derviş'in kabul edilmesi için yoğun kulis yaptığı önerge ile Hazine kaynaklarının yedi yıl süre ile sayıları 10'u geçmeyen özel bankalara aktarılması kabul edildi. Bankacılık Yasası'nda değişiklik öngören madde ile Hazine doğrudan sermaye yeterliliği olmayan bankalara kaynak transferi imkânına sahip oldu. Buna göre Hazine, sektördeki payı asgari yüzde 1, yani 1.1 milyar dolarlık payı olan bankalara sermaye katkısında bulunacak. Pazar payı yüzde 1'den az olmayan ancak sermaye yeterliliği yüzde 5'ten az olan bankaların sermayelerinin yüzde 5'e yükseltilmesi, sermaye yeterliliği yüzde 5'in üzerinde olan bankaların ise sermayelerinin yüzde 9'a yükseltilmesini sağlayacak tasarı, bu durumdaki bankalara yedi yıl boyunca Hazine'den kaynak aktarımının yolunu açtı. Tasarı, Hazine'nin, sermaye sıkıntısı çeken bankalara hisse senedine dönüştürülebilir tahvil verebilmesini getiriyor. Önümüzdeki altı ay içerisinde bütün bankaların denetimden geçirilirken, 30 Eylül 2001 tarihi itibariyle bankaların bilançoları incelenerek, mali destek sağlanacak.
ÖNCEKİ HABER

Hindistan gerginliği tırmandırıyor

SONRAKİ HABER

İspanya'da 107 metrelik kuyuya düşen çocuğa ulaşılmaya çalışılıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa