Patronlar belirleyecek

TÜSİAD'ın hazırlattığı "Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler" araştırmasına göre seçmenler, "daha kötülerin iktidarından sakınmak için kötülerin iyisine" oy veriyor.

Patronlar belirleyecekTürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından holdinglerin desteğiyle hazırlatılan "Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler" araştırmasına göre seçmenlerin üçte biri, "daha kötülerin iktidarından sakınmak için kötülerin iyisine" oy veriyor. TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD'ın hazırlattığı, "Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler" araştırmasını somut bir öneriye dönüştürmek üzere TOBB ve TİSK ile ortak çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.TÜSİAD tarafından hazırlatılan çalışma, Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından 7 holdingin maddi katkılarıyla gerçekleştirildi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısıyla TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan tarafından tanıtımı yapılan araştırma, 2 bin 400 kişiyle yüz yüze anket uygulamasına dayanıyor.Alınan sonuçlara göre, seçmen kitlesinin her zaman denebilecek sıklıkta gerçekleştirdiği tek siyasal katılım etkinliği seçimlerde oy kullanmak olarak belirlendi. Ülkenin geleceğinde etkili olabileceği inancıyla oy kullanan seçmenlerin oranı yarıdan biraz fazla. Buna karşılık görüşülen kişilerin 4'te 1'i genellikle yalnızca yasal zorunluluk olduğu için sandık başına gittiğini belirtti.

Umutsuzluk Seçmenlerin yüzde 72'si koalisyonların başarılı olamayacağı kanısında. Bir partinin tek başına iktidara gelebileceğini düşünenler ise yüzde 35. Türkiye'nin bir süre daha koalisyonlarla yönetileceğine kesin gözüyle bakanların yüzde 66'sı koalisyonların başarısına ihtimal vermiyor. Bu oran genel kitlenin yüzde 42'sine denk düşüyor ve yakın gelecekte başarılı hükümet umudu olmayan geniş bir kesime işaret ediyor. Görüşülen kişilerin üçte ikisi kurulacak bir koalisyon hükümetine siyasal yelpazenin hem sağında, hem de solunda yer alan partilerin katılmasına karşı.

Patronlar belirleyecekTÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan, araştırmanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, siyasal sistemin yenilenmesinde önceliğin siyasi partiler yasası ve seçim sisteminde gerekli değişikliklerin yapılmasına verilmesini istedi. Özilhan, TÜSİAD'ın hazırlattığı, "Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler" araştırmasını somut bir öneriye dönüştürmek üzere TOBB ve TİSK ile ortak çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.Siyasi reformların Türkiye gündemine gelmesini, siyasi istikrarın sağlanması için atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Özilhan, şöyle dedi: "Meclis'te geçtiğimiz aylarda Anayasa değişiklik paketinde sağlanan uzlaşmanın ve bu hafta düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili uyum yasalarının Meclis'te ele alınmasına ilişkin alınan kararın, siyasi reformları başlatmak için bir fırsat olarak kullanılması ve 2002'in ilk yarısında Siyasi Partiler Yasası ve seçim sistemi değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, istikrarın tesisine ve ülke geleceğinin şekillenmesine büyük katkı sağlayacaktır."

2 turlu dar bölge TÜSİAD'ın, siyasi reformların hayata geçirilme sürecini 2 aşamada ele aldığını belirten Özilhan, devamla şunları söyledi: "İlk aşama, bugün sizlere takdim edilecek kamuoyu araştırmasıdır. Bu araştırma, sadece seçim sistemi ve siyasi partiler konusundaki seçmen tercihlerini incelemekte, spesifik bir öneri getirmemektedir. Yaptırmış olduğumuz araştırmayı, halkın talepleriyle çelişmeyen, çeşitli toplum kesimlerinin üzerinde kolayca uzlaşabileceği somut bir öneriye dönüştürmek üzere, TOBB ve TİSK ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TÜSİAD'ın bu konuda açıklamış olduğu bir önerisi yok ve herhangi bir somut önerinin geliştirilmesinin birkaç aylık bir zaman içinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bu konuda uzun süredir yaptığımız çeşitli çalışmalar mevcuttur. TÜSİAD'ın ittifakları kendiliğinden teşvik eden, içinde nispi bölümü olan 2 turlu dar bölge sistemine taraftar olduğu bilinmektedir."Özilhan, siyasi reformların hayata geçirilme sürecinin ikinci aşaması olarak da, TOBB-TÜSİAD ve TİSK'in hazırlayacağı önerilerin TESK, işçi sendikaları, SİAD Platformu ve Sektörel Dernekler Platformu'na takdim edileceğini söyledi.
www.evrensel.net