Fotoğraf: AA

Balkan ülkeleri savunma bakanları

   toplandı

Balkan ülkeleri savunma bakanları toplandıGüneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı (SEDM), Türkiye'nin ev sahipliğinde, Antalya Sheraton Otel'de başladı. Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu, toplantının açılışında, günümüzde bir bölgenin güvenliğine tek merkezli olarak bakmanın mümkün olmadığını söyledi. Bu nedenle, güvenlik ve savunma alanında bölgesel işbirliğinin öneminin daha da arttığını öne süren Bakan Çakmakoğlu, bu kapsamda ilki 1996 yılında icra edilen Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Yıllık Olağan Toplantısı'nın altıncısının, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendiğini bildirdi. Çakmakoğlu, bu toplantının Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Yunanistan, İtalya, Romanya, Slovenya, ABD ve Ukrayna savunma bakan ve bakan yardımcılarıyla, Güneydoğu Avrupa Bakanları Koordinasyon ve Politik-Askeri Yönlendirme Komitesi, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Tugayı ve NATO temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Balkanlar'a yönelik Amerikan ve Alman müdahalelerine değinen Bakan, "Bildiğiniz gibi Balkanlar, son yıllarda başta Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya olmak üzere, önemli krizlere sahne olmuş ve bu krizler bölge ülkeleri yanında dünyayı da önemli ölçüde etkilemiştir" dedi ve Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci'nin bu eksende, 1996 yılında başladığını hatırlattı.

'Barış ve istikrar'Bakan Çakmakoğlu, "Kuruluş Anlaşması"nda belirtildiği şekilde, Güneydoğu Avrupa Barış Gücü Tugayı'nın 31 Ağustos 1999'da aktive edildiğini hatırlatarak, bu birliğin 1 Mayıs 2001 tarihinden itibaren de harekata hazır hale getirildiğini anlattı. Barış Gücü'nün amacının Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarı sağlamak olduğunu iddia eden Bakan Çakmakoğlu, bu bölgedeki herhangi bir kargaşanın en uzaktaki ülkeler ve tüm dünya için bir tehdit oluşturabilme potansiyeli taşıdığının da anlaşılmış göründüğünü söyleyerek, "NATO'nun Güneydoğu Avrupa Girişimi ve Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı gibi Güneydoğu Avrupa'ya yönelik girişimler, bu yeni anlayış ve yaklaşımın işareti olarak kabul edilebilir" diye konuştu.Çakmakoğlu, bugünkü toplantıda, Güneydoğu Avrupa başta olmak üzere, güvenlik, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü'nün faaliyetleri, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, sınır güvenliği ve terörizmle mücadele konularının müzakere edileceğini ifade etti. Toplantıda, NATO Temsilcisi Georg Kasirdakis, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Politik-Askeri Yönlendirme ve Koordinasyon Komitesi Başkanı Ovidiu Dranga, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Tugayı Karargah Komutanı Tuğgeneral Andreas Kouzelis de hazır bulunuyor.
www.evrensel.net