Hükümet vergiye yüklendi

Ekonomik krizler üretimi durdurur, yoksullaşmayı artırırken iç ve dış borç ödemelerini garanti altına almak isteyen hükümet vergi toplamaya ağırlık verdi.

Hükümet vergiye yüklendiEkonomik krizler üretimi durdurur, yoksullaşmayı artırırken iç ve dış borç ödemelerini garanti altına almak isteyen hükümet vergi toplamaya ağırlık verdi. Ek vergilerle, yeni vergilerle halkın üstüne çöken hükümet toplam vergi gelirlerinde artış sağladı. Geçtiğimiz yıl deprem bahanesi ile çıkarılan ek vergilerin süresini uzatan, esnafa Hayat Standarı Vergisi getiren hükümet kasım ayında vergi gelirlerinde bütçe hedeflerini aştı. Ek vergilerin ve Hayat Standardı Vergisi'nin 2002 yılında da geçerli olacağı belirtildi. Maliye Bakanı Sümer Oral, 2002 yılı bütçesi hedeflerinin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini, kasım ayında tahsil edilen toplam vergilerin geçmiş ayların çok üzerinde olduğunu belirtti. Bütçe hedeflerinin aşılmasının özenli ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu öne süren şunları Oral, yılın ilk 11 ayında vergi toplamada artış görüldüğünü, özellikle kasım ayında gerçekleşen vergi tahsilatının 4.9 katrilyon lira ile en yüksek rakama ulaştığını, diğer ayların ortalamasının ise yaklaşık 3.4 katrilyon lira olduğunu açıkladı. Sümer Oral, vergi tahsilatındaki verilerin 2001 yılı sonunda bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğinin en somut göstergesi olduğuna değinerek, son aylarda vergi gelirlerinde görülen artışın yapısallaştığını söyledi.

KDV indirimi bitiyorBakan Oral, Kasım ayında otomotiv, beyaz eşya başta olmak üzere bazı sektörlerde KDV oranlarının yüzde 28'den 18'e çekilmesinin vergi tahsilatını artırmaya dönük bir amaç taşımadığını kaydederken, bunun ekonomide canlanmayı sağlamaya yönelik olduğunu anlattı. Söz konusu ürünlerde KDV indiriminin uzatılması yolunda kendisine talepler geldiğini açıklayan Oral, KDV indiriminin aralık ayı sonunda biteceğini ve eski oranlara dönüleceğini bildirdi. KDV'lerinde indirim yapılan ürünlerin toplam KDV gelirleri içinde son derece küçük paya sahip olduğuna dikkat çeken Oral, şöyle konuştu: "Biz bu kararnameyi çıkarırken, söz konusu sektörlerde stokları eritme ve ekonomide canlılık yaratmayı hedefledik. Bunda da başarılı olundu, piyasalarda hakikaten bir canlanma yarattı. KDV indirimine konu olan ürünlerin KDV hasılatı ise yeni yılda belli olacak. Dahilde alınan KDV'lerde temmuz ayından bu yana belirgin bir artış oldu. Nisan ve mayıs aylarında ayda 400 trilyon lira olan KDV gelirleri, ekim ayında 800 trilyon liranın üzerine çıktı. Ancak bizim 26'dan 18'e indirdiğimiz maddelerin KDV hasılatı içindeki payı zaten son derece cüzzidir ve bu kalemde hasılatı fazlaca artıracak bir pay değildir."Hükümetin Hayat Standardı Yasası'nı yürürlüğe koyarken, aynı kanun maddesinde uygulamanın 2002 yılı sonunda yürürlükten kalkacağı ifadesinin yer aldığını hatırlatan Oral, "Bu kanun uygulamaya gelirken, 2002 yılı sonunda kalkacağı belirtilmişti. Dolayısıyla 2002 sonunda bu kanun uygulamadan kalkıyor" diye sözlerini tamamladı.
www.evrensel.net