Fotoğraf: AA

KDV, ÖTV oluyor

Özel Tüketim Vergisi için Maliye Bakanlığı, katma değer vergisinde yeni düzenlemeler hazırlıyor. Bakanlık, KDV'de halen 5 olan oran sayısının 2'ye düşürülmesi konusunda hazırlık yapıyor.

KDV, ÖTV oluyorUluslararası Para Fonu (IMF)'nin istediği vergi düzenlemeleri için hazırlık yapılıyor. Özel Tüketim Vergisi için Maliye Bakanlığı, katma değer vergisinde yeni düzenlemeler hazırlıyor. Bakanlık, KDV'de halen 5 olan oran sayısının 2'ye düşürülmesi konusunda hazırlık yapıyor. Bir süredir Gelirler Genel Müdürlüğü'nde yürütülen ve 2002 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan hazırlıklarda, KDV'de oranları değiştiriliyor. Oran sayısının azaltılması planlanan değişiklikte ilk adım olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu çıkarılması planlanıyor. IMF'ye verilen taahhüt çerçevesinde 2002 yılının ilk yarısında yasalaşması beklenen ÖTV Kanunu, 10 ayrı vergiyi uygulamadan kaldıracak. Katma değer vergisinde yüzde 40'lık gruba giren otomobiller ile yüzde 26'lık gruba giren malların büyük bölümü de ÖTV kapsamına girecek.

Maliyeden eylem planıMaliyenin eylem planına göre, yüzde 23'lük grupta kalan diğer mal ve hizmetler de genel orana tabi listenin içine alınacak. Böylece yüzde 26 ve yüzde 40'lık KDV tarifeleri ortadan kalkacak. Bu arada daha önce TBMM'ye sevkedilen tasarıda nisbi oranlara yer veren ÖTV taslağı da, Maliye Bakanlığı'nda yeniden düzenleniyor. Yeni taslakta mevcut uygulamalar ve IMF'nin önerileri de dikkate alınarak nisbi oranların yanı sıra maktu vergilere de yer verilmesi öngörülüyor. Yeni dönemde ÖTV kapsamına girecek akaryakıt tüketim ve taşıt alım gibi vergilerin halen maktu tutarlarda hesaplanması nedeniyle, akaryakıt ve taşıttan alınan ÖTV'nin de maktu olacağı belirtiliyor.

Temel gıdada değişiklikDiğer yandan ÖTV'nin yürürlüğe girmesiyle 3'e düşecek olan KDV'deki oran sayısı, ikinci aşamada bu defa 2'ye çekilecek. IMF heyeti ile yapılan görüşmelerde, bu kuruluşun temsilcileri, KDV'de halen ihraca tabi mallara uygulanan yüzde 1'lik KDV ile temel gıda maddelerine uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin tek bir listede birleştirilmesini istedi. IMF tarafı, bu 2 grubun yüzde 5 gibi bir KDV'ye tabi tutulabileceğini vurguladı. Yüzde 1 ve yüzde 8'lik KDV'ye tabi ürünler listesini yeniden gözden geçirmekte olan Gelirler Genel Müdürlüğü de bu öneriye sıcak bakıyor.Ortak listeye tabi oranın Bakanlar Kurulu'nun görüşü doğrultusunda 5'ten farklı bir rakam da olabileceğine dikkat çeken Maliyeciler, ancak her şekilde böyle bir düzenlemeye gidileceğini belirttiler. Maliye yetkilileri, ÖTV ve liste birleştirilmesine ilişkin çalışmanın ardından KDV'de genel oran ile indirimli oran olmak üzere 2 oran kalacağını bildirdiler.

AB: Yüzde 5 istedi Bu arada ÖTV'yi Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için de çıkartacak olan Türkiye, diğer vergi düzenlemelerinde de AB normlarını dikkate alıyor. Gelirler Genel Müdürlüğü yetkilileri, AB'nin de KDV'de yüzde 1'lik orana karşı çıktığını ve en düşük KDV'nin yüzde 5'in altında olmamasını istediğini ifade ettiler. AB'nin genel oran için de bütün ülkelere ''yüzde 15'ten az olmasın'' yönünde görüş beyan ettiğini vurguladılar.
www.evrensel.net