İSKİ'de dayatma belgesi!

İSKİ'de çalışanlardan kesite yapılarak oluşturulacak "yardım fonu"nun personelin isteği olduğunu savunan İSKİ Mali İşler Daire Başkanı Özdemir Bozkurt, dayatmanın söz konusu olmadığını söylemişti.

İSKİ'de dayatma belgesi!İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), gazetemizde önceki gün çıkan "İSKİ'de yardım dayatması" başlıklı haberin doğru olmadığını savundu. İSKİ Basın Bürosu tarafından gazetemize gönderilen açıklamada, "personelin yardım fonuna katılması için herhangi bir yaptırımın söz konusu olmadığı, bu konuda hiçbir yöneticinin talimat vermediği" öne sürülüyor. Ancak gazetemize ulaşan Şebekeler Genel Müdür Yardımcısı İhsan Özleyen imzalı bir dilekçe, İSKİ yöneticilerinin açıklamalarını yalanlıyor. Gazetemizde önceki gün çıkan söz konusu haberde, İSKİ'de, tüm işçi ve memurlardan "yardım" adı altında her üç ayda bir en fazla 5 milyon lira, İSKİ Spor Kulübü içinse ayda 1 milyon lira kesinti yapılması talimatı verildiği belirtiliyordu. Haberde yer alan işçi ve memur görüşlerinde de, bu kesintinin yapılabilmesi için tüm işçi ve memurlardan zorla dilekçe alınmaya çalışıldığı ifade ediliyordu. Hatta bazı memurların ayda 160 milyon lirayı bulan fazla mesai ücretlerinin kesileceği yönünde tehdit edildiği bildiriliyordu.

'İhsan Bey yapmaz!' Aynı konuyla ilgili olarak gazetemizde dün çıkan haberde ise İSKİ Mali İşler Daire Başkanı Özdemir Bozkurt'un "yardım fonu"nun "personelin talebi üzerine" açıldığı, 8 yıldır kapalı olan İSKİ Spor Kulübü'nün canlandırılması için yapılması istenen kesintinin ise kendileri tarafından "yanlış anlaşılacağı" gerekçesiyle kabul edilmediği yönünde açıklamaları yer aldı. Bozkurt ayrıca, herhangi bir zorlama ve talimatın söz konusu olmadığını, özellikle ilk haberimizde yazılan Şebekeler Genel Müdür Yardımcısı İhsan Özleyen imzalı bir metnin bulunmadığını belirterek, "İhsan Bey böyle bir şey yapmaz. Bunu kim söylüyorsa o imzalı dilekçeyi getirsin, ertesi gün İhsan Bey'in işine son vereyim" demişti. İSKİ Basın Bürosu'nun açıklaması da Özdemir Bozkurt'un sözleriyle aynı doğrultuda. Açıklamada şöyle deniliyor: "Personel arasında sosyal dayanışmayı tesis etmek için personelimizden gelen talep üzerine İSKİ mensuplarının herhangi birisinin yardıma muhtaç duruma düşmesi halinde kullanılması gayesiyle bir fon teşkil edilmesi düşünülmüştür. Bu fondan sadece fona katkıda bulunanlar faydalanabilecektir. Personelin fona katılması için herhangi bir müeyyide söz konusu değildir. Fona iştirak edilmesi hususunda hiçbir yöneticimiz tarafından da yazılı veya şifahi olarak talimat verilmemiştir. İSKİ Spor'a yardım yapılması için personelden gelen talebin yanlış anlaşılmış olmasından dolayı İSKİ Spor için kesinti yapılmasından da vazgeçilmiştir."

'Herkes listeye yazılacak' Ancak, gazetemize ulaşan bir metin, hem Özdemir Bozkurt'un hem de İSKİ Basın Bürosu'nun açıklamalarını yalanlıyor. Bu metin, Şebekeler Genel Müdür Yardımcı Sekreteri Ersin Önder tarafından, 19 Kasım 2001 tarihinde, "Bütün Şube Müdürlerine, Bütün Müşteri Müdürlerine" başlığıyla gönderilen bir dilekçe. "İSKİ Mensuplarından birisinin herhangi bir sebeple yardıma muhtaç duruma düşmesi halinde yardım olmak üzere maaşımdan üç ayda en fazla 5.000.000, ile İSKİ Spor Kulübüne her ay 1.000.000-TL kesinti yapılmasını kabul eder, gereğinin yapılmasını müsaadelerinizle arz ederim" yazılı bu dilekçe, Şebekeler Genel Müdür Yardımcı Vekili İhsan Özleyen imzalı. Dilekçenin altında da "Bütün işçi ve memur personel mutlaka listeye yazılacaktır. 3 ayda toplam 5.000.000 TL olacaktır" şeklinde bir not var. Şimdi İSKİ yetkililerine soruyoruz; İhsan Özleyen imzalı bu dilekçe ve altındaki not ne anlama geliyor? Bütün işçi ve memurların "mutlaka" listeye yazılmasını istemek bir dayatma değilse nedir?
www.evrensel.net