13 Aralık 2001 03:00

Şimdi tek kuvvet IMF!

Yasama, yürütme ve yargının özerk işleyişi, bağımsızlığın ve demokrasinin göstergesi sayılırdı. Ama bu durum Türkiye için artık geçerli değil. Çünkü IMF bu üç gücü de kendi tekelinde toplayacak son hamlesini yaptı.

Paylaş
Şimdi tek kuvvet IMF!IMF sonunda Türkiye'nin iç hukukuna da el attı. Hükümetin programını yazan, TBMM'nin çıkaracağı yasaları tek tek belirleyen IMF artık yargının işleyişini de kendi istediği gibi belirleyecek. Bu da gerçekleşirse bir ülkenin bağımsızlığının ve demokrasisinin göstergesi sayılan yasama, yürütme ve yargının bütün gücü tek elde, IMF'de toplanmış olacak.IMF daha önce hiçbir ülkede yapamadığı uygulamaları ve müdahaleleri Türkiye'ye dayatıyor. Bunun son örneği, IMF'nin hukuk sistemini yeniden yapılandıracak bir paketi Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün önüne koymasıyla yaşandı.Bakan Türk ile görüşen IMF heyeti, hukuk sisteminin süratli işlemesini, bu arada alacaklıların alacaklarına zamanında kavuşmasını sağlayacak yeni düzenlemeler istedi. Böylece ekonomiyi tamamen eline alan, bakanları görevden alıp, genel müdürlere kadar atama işlemlerini dahi yapan IMF, iç hukukun işleyişine de el atarak; yasama, yürütme ve yargıda toplanan gücü kendi tekeline alıyor.

Yeniden yapılanmaIMF heyeti içinde yer alan Bankacılık Bölüm Şefi Carl Lindgren ve icra iflas konusunda uzman Mark Griffith'i kabul ederek görüşen Bakan Türk, görüşmeyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyarette Türkiye'de hukuk ve yargı alanında yapılan "reform" çalışmaları konusunda bilgi verdiğini anlatan Türk, "IMF, hukuk sisteminin süratli işlemesini, bu arada alacaklıların alacaklarına zamanında kavuşmasını istemektedir" dedi. Bu çerçevede çeşitli kanunlarda yapılan ve yapılmakta olan değişikliklerin gözden geçirildiğini belirten Adalet Bakanı, şöyle devam etti:"Bilindiği gibi Türkiye'de temel kanunlarda değişiklik çalışmaları var. Bunlardan biri olan Medeni Kanun yürürlüğe girdi. Bu Kanun aynı zamanda kredi sistemine güvenceyi artırıyor. Öte yandan, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunlarda AB standardı esas alınmıştır. Bunlar önümüzdeki 1 yıl içinde tamamlanmış olacak."

Hukuk paketiBir usul hukuku paketinin önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na, uygun görüldüğü takdirde de TBMM'ye sunulacağını açıklayan Türk, bu paket içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, İcra İflas Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu'nda ya tümüyle ya önemli maddelerde değişiklikler yapan hükümlerin yer aldığını kaydetti. Ayrıca ilk derece mahkemeleri ve bölge asliye mahkemelerinin kurulması ile ilgili kanun tasarısının da bu paketin içinde olduğunu söyleyen Türk, yeni paketin ortak noktasının Türkiye'de istinaf mahkemelerinin kurulması ve temyiz öncesinde istinaf yolunun açılması olduğunu vurguladı. Türk, bu tasarılar yasalaştığı zaman Nisan'da 15 ilde bölge asliye mahkemelerinin kurulacağını kaydederek, bu konular hakkında IMF uzmanlarına bilgi verdiğini ifade etti.

Alacaklılara kolaylıkKrizle birlikte icra iflas takiplerindeki artışa dikkat çeken Türk, alacaklıların haklarını gecikmeden elde etme hakları olduğunu, borçluların da borçlarını ödeyebilecek durumda olmaları gerektiğine işaret etti. Bu konuda 'İstanbul yaklaşımı' gibi yeni yaklaşımlar olduğunu, alacaklılar hakkında bir yarışmaya meydan vermeksizin haklarını almalarını sağlayacak, borçlunun da borçlarını ödeyebilecek durumda bulundurabilecek çalışmaların yapıldığını anlatan Adalet Bakanı, şöyle konuştu:"Bu şüphesiz alacaklılar arasında bir centilmenler anlaşmasının yapılmasını gerektirmektedir. Ancak hukuki bakımdan da buna olanak sağlayacak bir düzenleme yapılabilir. İcra İflas Kanunu'nda alacaklılarla borçluların menfaatlerini dengeleyici hükümler vardır. Fakat ihtiyaçlar daima yürürlükte olan kanunların gözden geçirilmesini ve uluslararası standartların da yapılacak değişikliklerde dikkate alınmasını gerektirir. Bu konuda Bakanlığımızda çalışmalar devam etmektedir. Bu konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."

Haftaya TBMM'de Gazetecilerin "Heyetin herhangi bir talebi oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Türk, özellikle İcra İflas Kanunu'nda alacakların tahsilini kolaylaştıran ve burada alacaklıları zarara uğratacak gecikmelere meydan vermeyecek hükümlülerin gerekli olduğuna işaret ettiklerini kaydetti ve "Bu konuda zaten aramızda görüş farkı yok" dedi. Bakan Türk, "Bir takvim var mı?" sorusunu da şöyle cevapladı:"Tabii... Sözünü ettiğim usul kanunları paketi önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na ve uygun görüldüğü takdirde TBMM'ye sunulacak. Borçlar ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili değişiklik çalışmalarının, bu konuda çalışmaların hazırlanmasıyla önümüzdeki yıl içinde tamamlanacağını düşünüyoruz."
ÖNCEKİ HABER

Klima kılığında baz

SONRAKİ HABER

Adana'da sendikalar, odalar ve Adana Barosundan örgütlenme forumu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa