29 Ağustos 2011 11:37

Tam gün değil tam vurgun!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına rağmen Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasalaştırılan Tam Gün tasarısının, hekimlerin kamu sağlık kurumlarında daha iyi hizmet vermelerini sağlamayı hedeflemediğini bildirdi.Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası sağlık şirketle

Tam gün değil tam vurgun!

Paylaş

Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası sağlık şirketlerine ihalelere katılma izni verdiğine dikkat çeken Bilaloğlu, “AKP Hükümeti’nin ‘Tam Gün’de ısrar etmesinin nedeni, hekimleri özelleştirilmiş bir sağlık sisteminde ucuz işgücü olarak çalıştırmaktır” diye konuştu.

Bilaloğlu bugün yaptığı basın toplantısıyla geçtiğimiz hafta Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan KHK’nin hekimleri ilgilendiren bölümünü değerlendirdi. Düzenlemeye göre 657’ye tabi devlet memuru hekimlerin başka bir yerde hekimlik yapmasının kaldırıldığını belirten Bilaloğlu, “tıp fakültesinde ve TSK’da öğretim üyeliği yapan hekimlere döner sermayeden gelir getirici iş yapma yasağı geliyor. Yasa, ‘eğitim ve araştırma dışında iş yapamazsın’ diyor. Ancak sağlık hizmeti bir bütündür, öğretim üyeleri sağlık hizmeti sunarken eğitim verirler. Eğitimin öznesi zaten hastalardır. Yasaya göre öğretim üyesi hastaları tedavi etmeyecek, o zaman eğitimi nasıl verecek” diye sordu. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanları zapturapt altına almak istediğini belirten Bilaloğlu, hekimlerin kendilerine baskı uygulayan değil, motive eden bir Sağlık Bakanlığı’na ihtiyacı olduğunu ifade etti.

‘HEKİMLERE BAYRAMI ZEHİR ETTİLER’

Tam Gün tasarısının bayram tatili öncesi yasalaştırıldığına dikkat çeken Bilaloğlu, yasanın 23 Ocak 2010’da yayınlandığı günden bugüne türlü şekillerde gündeme getirildiğine dikkat çekti. “Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kararları Hükümetin çıkardığı bir KHK ile yok sayılacaksa bu ülkede yargı organları ne işe yarar” diye soran Bilaloğlu, böyle bir hukuksuzluğu kabul etmelerinin mümkün olmadığını bildirdi. Kamuda çalışanlarla ilgili ne gibi bir aciliyet olduğunu da anlayamadıklarını ifade eden Bilaloğlu, yasanın Meclis’ten geçmesine izin verilmemesini eleştirdi.

‘AKDAĞ HEKİMLERE ÖNYARGILI MI’

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi iken, tam gün yerine yarı zamanlı çalışıp, muayenehanesinde hastaları tedavi ettiğini belirten Bilaloğlu, “Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın hekimlerle ilgili önyargıları kendi muayenehanecilik deneyiminden mi kaynaklanmaktadır” diye sordu.

‘TAM GÜNDE ISRAR NEDEN’

Bilaloğlu, Hükümetin “Tam Gün”de ısrar etmesinin nedeninin, hekimlerin kamu sağlık kurumlarında daha iyi hizmet vermelerini sağlamak olmadığını vurguladı. Bilaloğlu, “Öyle olsaydı; TTB’nin hazırlayıp bizzat Sağlık Bakanlığı’na da sunduğu, hekim ücretlerinde emekliliğe yansıyacak kalıcı düzenlemeler içeren Tam Gün Kanun Tasarısı Taslağı’nı TBMM’ye getirirlerdi” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın da imzası olan, 31 Aralık 2008’de Avrupa Birliği Üçüncü Ulusal Programı’nda sağlık sektörünün özelleştirme kapsamına alındığını kaydeden Bilaloğlu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti sunumundan çekilmeyi planladığını bildirdi. “Kamu Hastane Birliği Kanun Tasarısı” olarak sunulan ve yine KHK içinde yasalaştırılan düzenlemenin de devlet hastanelerini özel hastanelere dönüştüreceğine dikkat çeken Bilaloğlu, “Kayseri’de ve Ankara Etlik’te ‘Kamu Özel Ortaklığı’ adı altında başlatılan ihalelerle özel sağlık sermayesine katrilyonlarca liralık rant ve ‘kapitülasyon’ dağıtılmasının hedeflendiğini” belirtti.    

‘TAŞERON BAKANLIĞI’NA DÖNDÜ’

Türkiye’de kamu hastanelerinde on binlerce taşeron sağlık çalışanı bulunduğuna atıf yapan Bilaloğlu, “Sağlık Bakanlığı, bünyesinde en fazla taşeron işçi çalıştıran Bakanlıktır. Sağlık Bakanlığı ‘Taşeron Bakanlığı’na dönüşmüştür. Taşeron işçi çalıştırmak, güvencesiz, düşük ücretle çalıştırmak demektir. Bu koşullarda çalışma insanların sağlığını bozar. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına sağlıksız çalışmayı dayatıyor” diye konuştu.  

‘MÜCADELEMİZİ YÜKSELTECEĞİZ’

AKP Hükümeti’nin “Tam Gün” ısrarının hekimleri özelleştirilmiş bir sağlık sisteminde ucuz işgücü olarak çalıştırmak olduğunu vurgulayan Bilaloğlu, “başta Sağlık Bakanı ve Başbakan olmak üzere siyasetçilerin hekimleri ve hekimlik mesleğini halkın gözünden düşürmeye yönelik çabalarının da bu amaçla yapıldığını biliyor ve karşı çıkıyoruz” dedi. AKP’nin uluslararası sermayeden aldığı destekle ve tek parti imkanlarını arkasına alarak hekimleri dize getirmeye çalıştığını bildiren Bilaloğlu, “biz hekimler emeğimizin ucuzlatılmasına, mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, sağlığın paralı hale getirilmesine karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi yükselterek devam ettireceğiz” diye konuştu.

ÖRGÜTLER BİR ARAYA GELECEK

Önümüzdeki hafta, milletvekili tüm hekimlerle, sağlık meslek örgütleri ve sendikalarla toplantılar yaparak, mücadele takvimini belirleyeceklerini kaydeden Bilaloğlu, “ana muhalefet partisiyle de görüşeceğiz, bütün partilerle hakkımızı aramak için görüşebilir, destek isteyebiliriz. AKP bizi işbirliğiyle suçluyor ama kendileri de uluslararası sağlık sermayesiyle işbirliği içinde olduğu unutulmasın” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

64 gazeteci bayrama cezaevinde giriyor

SONRAKİ HABER

#10yearschallange "Bu kadınların 2019'da çekilmiş fotoğrafları yok"

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa