Bu kez DGM restleşmesi

Meclis ve hükümet, Cumhurbaşkanı Sezer'le bir kez daha restleşti. Sezer'in veto ettiği, çete suçlarını DGM'lerin görev alanından çıkaran yasa, TBMM Adalet Komisyonu'nda aynen benimsendi.

Bu kez DGM restleşmesiCumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen Türk Ceza Kanunu'nun, 313 ve 314. maddelerindeki "cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bunlara yardımcı olmak" suçlarının, DGM'lerin görev alanından çıkarılmasına ilişkin yasa, TBMM Adalet Komisyonu'nda aynen benimsendi.TBMM Adalet Komisyonu, bazı suçların DGM'lerin görev alanı dışına çıkartılmasını öngören yasanın, Cumhurbaşkanı'nca, devletin iç güvenliği ve kamu düzeninin göz ardı edilemeyeceği gerekçesiyle bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade ettiği 4 maddesini de aynen kabul etti. DSP İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı, DGM'lerde görülen cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bunlara yardımcı olmak suçlarına ilişkin davaların ağır ceza mahkemelerine devrini önleyen bir önerge verdi. Ancak, Aydınlı'nın önergesi kabul edilmedi.Yasa, DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda bazı değişiklikler öngörüyor. Getirilen düzenleme kapsamında, TCK'nın 313. ve 314. maddelerinde tanımlanan "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve bu teşekküllere mensup kişilere "Yardım etmek" suçları, DGM'lerin görev alanından çıkarılacak. Bu tür suçlara ağır ceza mahkemeleri bakacak. Ayrıca, DGM kapsamına giren suçlarda da CMUK'un 104. maddesindeki tutuklamaya ilişkin şartlar aranacak.

Çıkar amaçlı suçlarYasadaki çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin tanımda yer alan "Zor veya tehdit" kullanılması ifadesi daha net hale getiriliyor. Bu ifade "Tehdit, baskı, cebir veya şiddet" şeklinde değiştiriliyor. Yasada yer alan, "...veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak" ifadesi de yasa metninden çıkartılıyor.Yasa ayrıca, "Şüpheler ve şüphe" tanımlarının "Belirtiler" şeklinde düzenlenmesini hükme bağlıyor. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 11. maddesini de değiştiren yasa, bu suçlara birden fazla DGM bulunan yargı çevrelerinde sadece 1 No'lu DGM'lerin değil, diğer DGM'lerin de bakmasına olanak sağlıyor.Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, TCK'nın 313 ve 314. maddeleri kapsamına giren fiillerle ilgili olarak DGM Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma dosyaları, bulundukları aşamada soruşturmaya devam edilmek ve gereği yapılmak üzere yetkili cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecek. DGM'lerde görülen dava dosyaları, bulundukları aşamada yargılamaya devam etmek ve sonuçlandırılmak üzere görevli ve yetkili yargı mercilerine devredilecek.

Türk, Sezer'e çattıTürk, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in DGM Kanunu'nu iade gerekçesinde haklı olmadığını söyledi. TBMM Adalet Komisyonu toplantısında konuşan Türk, Anayasa'da yapılan son değişiklik çerçevesinde, Meclis'e iade edilmeyen yasa maddelerinin yayınlanması gerektiğini söyledi. DGM Yasası'nda, daha demokratik, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı toplum düzeninin gerçekleştirilmesi doğrultusunda değişiklik yapıldığını öne süren Türk, "Bu yapılırken, Türkiye'de yolsuzluklarla mücadeleden ve temel toplum özleminden vazgeçilmesi söz konusu değildir" dedi. Türk, İsmail Aydınlı'nın kişiye özel yasa çıkartıldığı yolunda sözler sarf ettiğini bildirerek, "Kesinlikle kişiye özgü kanun çıkmıyor. Çıkan kanunlar bazı kişilerin yararına olacağı gibi, bazı kişiler ise gelenlere katlanacak" iddiasında bulundu.

Gerekçe aile fotoğrafı mı?Yasa ile ilgili görüşlerini açıklayan DSP İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı, Sezer tarafından ortaya konulan geri gönderme gerekçelerine aynen katıldığını söyledi. Ecevit başkanlığındaki hükümetin yolsuzlukla mücadeleyi temel hedef haline getirdiğini bildiren Aydınlı, DSP'-nin banka hortumcularına diyet borcu olmadığını ifade etti. Aydınlı, kişiye özel yasa çıkartılamayacağını ifade etti.ANAP Sinop Milletvekili Yaşar Topçu, Cumhurbaşkanı Sezer'in konuya siyasi baktığını, iade gerekçesinde "toplumu biraz da kışkırtan ifadelere yer verdiğini" söyledi. Topçu'nun sözüne müdahale eden Aydınlı, "Siz hiç DGM'lerin kaldırılmasını savundunuz mu? Bu sözlerinizde aile tablosunda bazı dostlarınız olması etkili oluyor mu?" diye sordu.
www.evrensel.net