Fotoğraf: Evrensel

Yoksul hastalığı geri döndü

Halk arasında "yoksul hastalığı" ya da "ince hastalık" olarak bilinen verem, ekonomik kriz koşullarında hortluyor. Her yıl 9 milyon Türkiyeli verem mikrobu kapıyor.

Yoksul hastalığı geri döndüYeniden tırmanışa geçen ve özellikle dirençli hasta sayısında artış görülen verem, Türkiye'yi tehdit ediyor. Ancak, bütçeden ayrılan ödenek yetersiz olduğu için gerekli mücadele yapılamıyor. Sağlık Bakanlığı, tedavi edilemez bir salgının başlayabileceği uyarısı yapıyor.Sağlık Bakanlığı'nın Bakanlığın 2002 Yılı Bütçe Raporu'nda, Türkiye'de verem hastalığının yaygınlığının Avrupa ülkelerinin çok üzerinde seyrettiği ve dirençli hasta sayısının da ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı. Bu durumun, "Türkiye halkı için önemli bir sağlık sorununa işaret ettiği gibi, uluslararası alanda da Türkiye'yi sıkıntıya sokabileceği" görüşü ileri sürülen raporda, şöyle denildi: "Dünya nüfusunun 3'te 1'i, yani 2 milyar insan verem mikrobu taşımaktadır. Bu insanlardan her yıl binde 1-3'ünün verem hastalığına yakalanması kaçınılmazdır. Yeni bulaşmalar ile birlikte her yıl 9 milyon insan vereme yakalanmaktadır. Türkiye'de 15 milyon kişi verem mikrobu ile enfektedir. Bu rakamlar mevcut durumun ciddi olduğunu göstermekte olup, yakın gelecekte bu durumun devamı halinde dirençli vakalarımızın çok daha yüksek sayılara çıkması, özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde ve metropollerde ani artışlar olabileceğine işaret etmektedir".

Bütçe ayrılmıyorDünyada verem hastalığının yüzde 95'inin ve hastalık nedeniyle ölümlerin yüzde 98'inin geri kalmış ülkelerde görüldüğü ifade edilen raporda, Türkiye'de veremle mücadele konusunda bütçeden ayrılan ödeneklerin yetersiz olduğu kaydedildi. Raporda, bu durumun, veremle mücadeleyi aksatan hasta takibi, aşılama, risk gruplarının taranması hizmetleri ve bu alanda çalışan sağlık personelinin eğitimlerinin yapılamaması gibi sonuçlara yol açtığı bildirildi.Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin veremle mücadelede 23 hastanesi, 273 dispanseri, 12 gezici grup, 21 bölge tüberküloz laboratuvarına sahip olduğu anlatılan raporda, buralarda her yıl 2.5 milyon kişinin muayene edildiği, filmlerinin çekildiği, yaklaşık 1.5 milyon çocuğa verem aşısı yapıldığı, ayrıca bir grup aktif hastanın tedavileri ve aileleri ile birlikte takiplerinin yapıldığı belirtildi.

Aşılama yetersizVerem hastalarının tedavi edilebilme oranının yüzde 80 olduğuna işaret edilen raporda, bu oranın ise yüzde 85'e yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Türkiye'de hastalığa karşı aşılama oranlarının yüzde 74 civarında olduğu kaydedilen raporda, bu alandaki hedef yüzde 85-90 olarak gösterildi.Veremle mücadeleye ilişkin 2002 yılı programlarının da yer aldığı raporda, risk gruplarının taranması, hasta kayıt ve gözetiminin bilgisayar ortamında yapılması, 2 kademeli tedavi programının uygulanması ve bazı metropol iller ile kalkınmada öncelikli bölgelerde ilave uygulamalar yapılması gibi işlemlerin gerçekleştirilebileceği anlatıldı.

Salgın tehlikesiHastalıkla mücadele için "Direkt Gözlem Altında Tedavi Programı"nın hayata geçirileceği ve böylece tüberküloz hastalıklarının en az yüzde 85'inin tedavi edilebileceği belirtilen raporda, programın başarısız olması halinde ise veremin toplum içindeki dağılımının ve verem hastaları içindeki dirençli vakalar oranının artacağı, veremin "adeta tedavi edilemez bir salgına dönüşeceği" uyarısında bulunuldu.
www.evrensel.net