Vetolu DGM yasası komisyonda

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bir kez daha görüşülmesi istemiyle TBMM'ye geri gönderdiği, çete suçlarının DGM'lerin görev alanından çıkarılmasına ilişkin yasa, yarın Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.

Vetolu DGM yasası komisyondaCumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bir kez daha görüşülmesi istemiyle TBMM'ye geri gönderdiği, çete suçlarının DGM'lerin görev alanından çıkarılmasına ilişkin yasa, yarın Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Yasa, DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda bazı değişiklikler öngörüyor. Buna göre, TCK'nın 313. ve 314. maddelerinde tanımlanan "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve bu teşekküllere mensup kişilere "yardım etmek" suçları, DGM'lerin görev alanından çıkarılacak. Bu tür suçlara Ağır Ceza Mahkemeleri bakacak.

104. maddeAyrıca, DGM kapsamına giren suçlarda da CMUK'un 104. maddesindeki tutuklamaya ilişkin şartların aranmasına ilişkin düzenleme getiriliyor. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin tanımda yer alan "zor veya tehdit" kullanılması ifadesi daha net hale getiriliyor. Bu ifade "Tehdit, baskı, cebir veya şiddet" şeklinde değiştiriliyor. Aynı tanımda yer alan, "Veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak" ifadesi de yasa metninden çıkarılıyor.

Şüphe yerine belirtiYasa ayrıca, "şüpheler ve şüphe" tanımlarının "belirtiler" şeklinde düzenlenmesini hükme bağlıyor. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 11. maddesini de değiştiren yasa, bu suçlara birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi bulunan yargı çevrelerinde sadece 1 No'lu DGM'lerin değil, diğer DGM'lerin de bakmasına olanak sağlıyor.
www.evrensel.net