03 Aralık 2001 22:00

Emekçi sırtından tasarruf

Hükümet IMF'nin direktifleri ile hazırladığı tasarruf genelgesini yayınladı.

Paylaş
Emekçi sırtından tasarrufHükümetin IMF'nin "faiz dışı fazla" hedefini tutturmak için şart koştuğu tasarruf tedbirleri açıklandı. Personel sayısının azaltılmasından, ikramiye gaspına kadar pek çok maddeyi içeren genelge ile resen emeklilik yolu ile binlerce kişi işsiz bırakılırken, kamu hizmetlerinin yürütülmesi de tehlikeye atılıyor. Kamuda ödenen ikramiyelerden birisinin 2003'e ertelenerek gaspını öngören genelge ile kamu hizmetlerinde fazla mesaiyi gerektirmeyecek programlar hazırlanacak. Başbakan Bülent Ecevit, emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerinde bulunan işçilerin her türlü yasal hakları ödenerek iş akitlerinin feshedileceğini bildirdi. Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla tasarruf önlemleri konusunda bir genelge yayınlandı. Buna göre, emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerinde bulunan ve işçi sendikalarının da davet edildiği bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra, bu işçilerin her türlü yasal hakları ödenerek iş akitleri feshedilecek. Yıllık üretim programları fazla mesai gerektirmeyecek şekilde yapılacak. Mesleki kuruluş ve derneklere üyelik giderleri önümüzdeki yıl, en fazla 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 75'i, reklam, tanım ve ilan giderleri 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 40'ı kadar olacak. Genelgede yer alan diğer tasarruf önlemleri ise şöyle:
 • 2001 yılı harcamaları arasında yer alan mesleki kuruluş ve derneklere üyelik giderleri; 2002 yılında en fazla 2001 gerçekleşmesinin yüzde 75'i, reklam, tanım ve ilan giderleri ise; en fazla 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 40'ı kadar olacaktır. Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili kitaplar ve uluslararası kabul görmüş periyodik dergiler dışında kalan gazete, kitap, dergi vb yayın alımlarına son verilecek, faaliyet raporu ve benzeri periyodik yayınlar basılı olarak değil, internet ortamında sunulacaktır.
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kararnameleri ve bu genelge kapsamı dışında kalan tüm harcama kalemlerinde azami tasarruf sağlanacaktır.
 • Bu genelgenin 4 ve 5. maddelerindeki tedbirler genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunları bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile yukarıda sayılanların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da uygulanacaktır.
 • Yurtdışı geçici görevlendirmeler ile ilgili ilgi (b) genelgenin 4. maddesinin (b) bendinde yer alan Başbakanlık'tan alınacak izne ilişkin hususlar, 2002 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Bu genelge kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu hallerde yapılacak yurtdışı geçici görevlendirmeler; üniversitelerde YÖK Başkanlığı'ndan, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda ise ilgili bakandan izin almak suretiyle yapılacaktır. 2002 yılında yurtdışı geçici görevlendirmeler için yapılacak harcamalar 01.12.2000-01.12.2001 döneminde yapılan toplam harcamanın dolar bazında yüzde 80'inini geçmeyecektir. Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlar ve kamunun çoğunluk hisselerine sahip olduğu kuruluşlar için de geçerli olacak yüzde 80 uygulamasıyla birlikte yurtdışı seyahatler konusunda bu kuruluşlar tarafından Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verilecektir.''Ecevit, genelgenin uygulanmasının Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından takip edileceği ve denetleneceğini bildirdi.
 • ÖNCEKİ HABER

  RAWA: Kuzey İttifakı yargılanmalı

  SONRAKİ HABER

  Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa