30 Kasım 2001 22:00

Emekçiler alanlara

Bugün yapacakları genel eylemle bütün illerde alanlara çıkacak olan işçi ve emekçiler, taleplerini bir kez daha dile getirecekler. IMF programlarından vazgeçilmesini isteyen emekçiler, hükümete "genel grev" uyarısında bulunacaklar.

Paylaş
Emekçiler alanlaraİşçi ve emekçiler, IMF politikalarına ve 2002 bütçesine karşı bugün bütün ülkeyi eylem alanına çevirecek. Emek Platformu'nun aldığı karar gereğince yapılacak miting ve basın açıklamalarına, işçiler, memurlar, mimarlar, mühendisler, doktorlar, emekliler, işsizler, gençler katılacaklar. Esnaf ve çiftçilerin de destek vermesi beklenen eylemlerde, IMF programlarından vazgeçilerek Emek Programı'nın uygulanması istenecek. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ile KESK Genel Başkanı Sami Evren İstanbul'da, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi İzmir'de, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu Kocaeli'de, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay Adana'da, TMMOB Başkanı Kaya Özgüvenç, Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Füsun Sayek ile diğer kuruluşların başkanları ise Ankara'daki mitinge katılarak, birer konuşma yapacaklar.

Talepler Sorunların çözümü için Emek Programı'nın esas alınmasını isteyen Emek Platformu'nun kasım ayı başından beri başlattığı eylemlerin talepleri şöyle: "- Kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirleri, Anayasa'da da belirtildiği üzere, insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmalıdır. Yüzde 10 oranındaki zam önerisi reddedilmelidir.- Çalışanların ikramiyeleri (ek ödemeler) ve kıdem tazminatları ve diğer alanlarda kazanılmış haklarına dokunulmamalıdır.- Kamu çalışanlarının ve işçilerinin istek dışı emekliliği gündemden kaldırılmalıdır.- Özelleştirmeler durdurulmalıdır.- Kamu çalışanlarına toplusözleşmeli sendikal haklar ve siyasi faaliyette bulunma hakkı tanınmalıdır.- İşgüvencesi sağlanmalıdır.- Türkiye, komşularıyla dostluğunu geliştirmeli, Afganistan'a asker göndermemeli, dünyada barışın güçlenmesi için çaba göstermelidir.- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü ve diğer bazı yatırımcı kamu kuruluşları dağıtma girişimleri durdurulmalıdır.- İşçi çıkarmalar ve kamu kesimindeki sürgünlerle, sürgün yoluyla emeklilik dayatması uygulamalarına son verilmelidir.- 1 Aralık 2000 eylemi nedeniyle yapılan soruşturmalar durdurulmalı- IMF talimatıyla çıkarılan ve ekonomiyi çökertecek, büyük toplumsal sorunlara yol açacak yasalar iptal edilmelidir.- Borç ödemekten ve krizin yükünü çalışanlara yüklemekten başka hiçbir amacı olmayan, özellikle eğitim ve sağlık harcamalarını ve yatırımları kısarak ülkenin ve halkın geleceğini tehdit eden 2002 bütçe tasarısı reddedilmedilir.- Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası demokratikleştirildikten sonra erken seçimlere gidilmelidir.- Bütün sorunlarımız demokrasi, barış, bağımsızlık, eşitlik ve emeğe saygı temelinde çözülmelidir."
ÖNCEKİ HABER

İnsana ve haklarına neler oluyor?

SONRAKİ HABER

Seramik fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa