Küçülme hızla büyüyor

Türkiye ekonomisinde rekor oranda küçülme yaşanıyor. Yılın dokuz aylık döneminde ekonomi yüzde 8.3 oranında daraldı.

Küçülme hızla büyüyorTürkiye ekonomisi kriz nedeniyle rekor bir küçülme yaşıyor. DİE'nin hesaplamalarına göre 9 ayda küçülme oranı yüzde 8.3 oldu. Bu küçülmenin milli gelire yansıması da oldukça çarpıcı. 2000 yılında GSMH 125 katrilyon 596 trilyon lira olarak gerçekleşti. Küçülmenin bedeli ise emekçi kesimlere çıkıyor. Nitekim tüketim 8.2 gibi önemli bir oranda geriledi. Bu da, ücret ve maaşlardaki erimenin ne boyutlara geldiğini gösteriyor.Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2001 yılının temmuz, ağustos, eylül aylarını kapsayan üçüncü üç aylık dönemine ilişkin büyüme ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üçüncü üç ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 7.1 oranında azaldı. Üçüncü üç aya ilişkin geçici hesaplamaya göre, bu dönemde GSMH cari fiyatlarla 61 katrilyon 787 trilyon lira, 1987 yılı sabit fiyatlarıyla ise 35 trilyon 11 milyar lira olarak belirlendi. 2001 yılı üçüncü dönemindeki büyüme hızı ise cari fiyatlarla yüzde 52.5, sabit fiyatlarla yüzde -8.5 olarak hesaplandı. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı dönemleriyle kıyaslandığında bu yılın üçüncü üç ayında yüzde 8.5, dokuz ayda ise yüzde 8.3 oranında daraldı.

GSMH'de büyük düşüşTürkiye'nin 2000 yılındaki Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) ise 125 katrilyon 596 trilyon lira, kişi başına GSMH değeri de 2,948 dolar olarak gerçekleşti. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce açıklanan 2000 yılı GSMH sonuçları, elde edilen yeni verilerdeki değişmeden dolayı yeniden hesaplandı. Buna göre, üçer aylık dört dönemin toplamı olarak elde edilen 2000 yılının GSMH değeri, cari fiyatlarla 125 katrilyon 596 trilyon lira, 1987 yılı sabit fiyatlarıyla 119 trilyon 144 milyar lira oldu. 2000 yılında kişi başına düşen GSMH değeri, cari fiyatlarla yüzde 52.2'lik artışla 1 milyar 851 milyon 412 bin 612 lira, dolar değeriyle yüzde 2.4'lük artışla 2,948 dolar olarak hesaplandı. Yılın dokuz ayında sabit fiyatlarla sektörel bazda daralma, ulaştırma ve haberleşme sektöründe yüzde 5.5, mali kuruluşlarda yüzde 8.2, serbest meslek ve hizmetlerde yüzde 6.5 olurken, devlet hizmetlerinde yüzde 2.9, kâr amacı olmayan kuruluşlarda yüzde 0.3, konut sahipliğinde 2.1 artış yaşandı. Dokuz aylık özel nihai tüketim harcamaları ise yüzde 8.2, devletin nihai tüketim harcamaları da yüzde 7.8 oranında azaldı.
www.evrensel.net