29 Kasım 2001 03:00

Talep yetersiz bulundu

İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması için rektörlüklere dilekçe vererek başlattıkları kampanya Diyarbakır'da öğrenciler ve kitle örgütleri tarafından değerlendirildi.

Paylaş
Talep yetersiz bulunduAli Rıza Kılınç - Mehmet AslanoğluÖğrencilerin "anadilde eğitim" talebiyle Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması için üniversite rektörlerine verdikleri dilekçeler Diyarbakır'da tartışma konusu oldu. Dicle Üniversitesi'nde görüştüğümüz Kürt öğrencilerin büyük bölümü "Biz anadilimizi seçmeli olarak yabancı dil satüsünde görmek istemiyoruz" diyerek projeyi eleştirirken, kimi öğrenciler de projenin kazanım olarak algılanması ve geliştirilmesi düşüncesinde olduklarını ifade ettiler. Öğrencilerin yanı sıra bazı sendika, siyasi parti ve kitle örgütlerinin temsilcileri de Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına olumlu bakmadıklarını belirttiler

1 Aralık'a taşınacakEğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Hayrettin Altun, 1 Aralık'ta Emek Platformu'nun Diyarbakır'da yapacağı mitinge "anadilde eğitim talebi"ni de taşıyacaklarını ve Kürt sorununun temel taşlarından biri olan bu konunun Emek Programı'na alınması için çaba sarf edeceklerini açıkladı. Kürtçe'den çeviriler ve tercümanlık yapan Mehmet Eren ise, "Anadilde eğitimin verilebilmesi için öncelikle Kürtlerin kimlikleri tanınmalıdır. Son dönemlerde İstanbul'daki üniversiteler bünyesinde bir Kürdoloji kürsüsünün Kürt öğrenciler tarafından istenmesi olumlu ve haklı bir talep olarak görüyorum" dedi.

Yabancı dil olmasınEski milletvekili ve yazar Sedat Yurttaş da, Kürtçe dilinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasının ve bir statüye sahip olmasının önemli olduğunu söyledi. Yurttaş, anadilin yabancı dil satüsünde seçmeli olarak okutulmasına karşı olduğunu ancak, hakların adım adım alınması açısından öğrencilerin böylesi bir proje geliştirmesine saygı duyduğunu belirtti. Diyarbakır Demokrasi Platformu sözcüsü Ali Öncü ise, "Kürtlerin anadillerinde eğitim yapmalarına olanak sağlayacak anayasal güvenceler oluşturulmalı. İstanbul'daki öğrencilerin bu yönde bir girişimde bulunmaları demokratik bir haktır" dedi. HADEP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mefair Altındağ ise, "Biz bunun gecikmiş bir hak olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin bu haklı talebini destekliyoruz, olumlu buluyoruz. Ancak Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasını istemiyoruz. Başlatılan bu kampanyanın sürdürülmesi ve genişletilmesi olumlu olur" dedi.

Kendini reddetmektirDicle Üniversitesi öğrencileri de anadilde eğitim verilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu söylediler. YÖK'ün "Kürtçe eğitim için dilekçe veren ve eylem yapan disipline verilecek, gerekirse okuldan uzaklaştırılıp, atılacak" açıklamasının ardından adını vermek istemeyen bir öğrenci "Ben Batmanlıyım. Batman'ın %80'i Türkçe bilmiyor. Her yıl okul çağına gelen binlerce çocuk var. Çocuklar doğal olarak doğdukları, büyüdükleri yerde anadillerini öğreniyorlar. Aynı durumda olan miliyonlarca Kürt'ün bu konuda bir talebi var" dedi. Yine adını vermek istemeyen bir başka öğrenci de bu kampanyanın uygulama alanı bulması halinde Kürtlerin yok sayılması için meşru bir dayanak olacağı görüşünü savundu. Bunu anadil talebinin reddi olarak gören öğrenci, "Aslında, kendi kendini çürütmüş oluyorsun. Çünkü, sen artık kendi dilini yabancı dil olarak alıyorsun. Senin dilin sana yabancı statüde. Bu da okuduğun dilin anadilin değil, sonradan okuldan aldığın eğitimle öğrendiğin dil anlamına gelir. O zaman milyonlarca Kürt'ün anadil hakkı talebi de yok sayılıyor " dedi. Kürtçe'nin seçmeli des olarak okutulmasının yararalı olamayacağını söyleyen öğrencilerden bir diğerinin sözleri de şöyle: "Bu belki kendi dilimizi akademik olarak okumak açısında yararlı bir proje olacak. Ama, Kürtler artık anadillerini yabancı dil olarak görüyor denecek. Bu da bana göre Kürtleri her şeyi ile yok saymaktır."

Kazanıma dönüşebilirKampanyayı anadilde eğitimin ilk adım olarak değerlendiren öğrenciler de var. Onlardan biri "Olması gereken anadilde eğitimin serbest bırakılması. Ama, bu kampanya bir kazanıma dönüştürülebilir" diyor. Bu fikre katılan bir diğer öğrenci de böyle bir kampanyanın Diyarbakır'da da yapılması gerektiğini bölgede bulunan üniversitelerde öğrencilerin bu talebi dile getirmelerinin önemli olduğunu söylüyor.
ÖNCEKİ HABER

ABD, Irak'a saldırıyı ısıtıyor

SONRAKİ HABER

Adana'da sendikalar, odalar ve Adana Barosundan örgütlenme forumu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa