Anadilde eğitim isteyen öğrenci

   atılacak

Anadilde eğitim isteyen öğrenci atılacakYükseköğretim Kurulu (YÖK), "Kürtçe eğitim" talebiyle dilekçe veren ve eylemde bulunan üniversite öğrencileri hakkında, üniversite rektörlüklerinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerini uygulamaları talimatını verdi. Söz konusu yönetmelikte belirtilen hükümler, kararda sayılan eylemlere katılmanın, propaganda yapmanın, kışkırtmanın ve benzeri eylemlerin "üniversiteden 1 veya 2 yarıyıl için uzaklaştırma veya üniversiteden atılma" ile cezalandırılmasını öngörüyor.

'Propaganda' korkusuYÖK, son günlerde, üniversitelerde "Kürtçe eğitim talebiyle dilekçe veren ve eylemde bulunan öğrencilerle ilgili" karar aldı. YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz imzasıyla açıklanan YÖK kararında, "PKK'nın, yayın organı ve internetten propaganda yaptığının ve sempatizanlarını bu tür eylemler yapmak için kışkırttığının tespit edildiği" ileri sürülerek şu ifadelere yer verildi: "Bu tür talepler masum değil. PKK'nın yeni dönem stratejisi olarak 'sivil itaatsizlik' adını verdiği yeni bir eylem tarzıdır. Yükseköğretim kurumlarımızda, 'Kürt kimliğini öne çıkarma', 'Kürtçe eğitim-öğretim yapılması için dilekçeler verme', 'Derslerde Kürtçe konuşma, yazma', 'Sınavlarda Kürtçe cevaplar verme', 'Kürtçe panel, konferans ve tiyatro oyunları sahneleme, afiş ve pankart asma' gibi eylemlerin planlandığı ve bu plan gereğince son günlerde bazı üniversitelerimizde toplu dilekçeler verildiği, gösteri yapma, afiş ve pankart asma gibi eylemlerin yapıldığı görülmüştür" denildi. "Neredeyse tek tip dilekçeyle dikte ettirilen Kürtçe eğitim talebinde bulunmanın masum bireysel hareketler olmadığı, değerlendirilmiştir'' denilen kararda, bu nedenlerle, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerinin, Üniversitelerarası Kurul'un 5 Aralık 2000 ve 5 Kasım 2001 tarihlerinde aldığı kararları dikkate alarak, örgütün politikasını destekleyen eylemlere fırsat vermemeleri istendi.
www.evrensel.net