23 Kasım 2001 22:00

Kademeli geçiş iptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nin Sosyal Güvenlik Yasası'nın bazı maddelerinin iptali, bazılarının da reddine ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Paylaş
Kademeli geçiş iptal edildiAnayasa Mahkemesi'nin Sosyal Güvenlik Yasası'nın bazı maddelerinin iptali, bazılarının da reddine ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girdiği 8 Eylül 1999'dan sonra işe giren kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında emekli olmalarını Anayasa'ya aykırı bulmamıştı. Yüksek Mahkeme, 5 sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak yasanın yürürlüğe girdiği tarihte çalışanlara kademeli emeklilik getiren düzenlemeleri ise iptal etmişti. Kademeli geçişi düzenleyen 5 maddenin iptal kararı, bugünden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

"Mezarda emeklilik' Anayasa Mahkemesi, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olma hakkı getiren düzenlemeye onay verirken, Türkiye'de ortalama yaş süresinin yükseldiğini öne sürdü. Yüksek Mahkeme, sosyal güvenlik kuruluşlarının işlevlerini yerine getirebilmeleri için belirtilen olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla çalışanların emekli yaş haddi ve prim ödeme gün sayılarının belirli bir ölçü ve denge gözetilerek yükseltilmesinin sosyal güvenlik hakkını ortadan kaldıran veya onu kullanılamayacak ölçüde sınırlayan bir düzenleme olarak nitelendirilemeyeceğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi, yasa çıktığında sigortalı olanların emekliliğine getirilen kademeli geçişi ise "adil, makul ve ölçülü" bulmayarak, iptal etti. Anayasa Mahkemesi, kapatılan FP'nin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 33 maddesinin iptali ve bazı maddelerin yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı 23 Şubat 2001'de sonuçlandırmıştı.Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik yaşını kadınlarda 58'e erkeklerde ise 60'a çıkaran hükmün iptal isteminin reddine ilişkin gerekçesinde, bu düzenleme yapılırken zorunlu prim ödeme süresinin ve emeklilik yaşının yükseltildiği dünya standartlarının altında kalan bu koşulların düzeltilmediği takdirde sorunların daha da büyüyeceğinin belirtildiği ifade edildi.

Aylık farkına onayGerekçede, erken yaşta çalışmaya başlayanlarla daha sonra işe başlayanların emeklilik için öngörülen koşulları yerine getirerek emekli olabileceklerse de daha fazla sigorta primi ödediğinden erken yaşta çalışmaya başlayana bağlanacak yaşlılık aylığının daha fazla olması nedeniyle aleyhte bir sonuç doğmayacağından eşitlik ilkesine aykırılıktan da söz edilemeyeceği belirtildi. Yüksek Mahkeme, bu gerekçeyle yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe başlayan kadınlar için 58, erkekler için de 60 yaşında emekli olma düzenlemelerini Anayasa'ya aykırı bulmadı ve iptal etti. İstemini reddetti.Anayasa Mahkemesi, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğine 2 yıl ve daha az kalanların eski yasa hükümlerine göre emekli olmalarına olanak tanıyan düzenlemenin iptal istemini reddetti. Bu düzenlemenin ret gerekçesinde ise bunun kadın ve erkek sigortalının hak kaybına uğramalarını önlemek için getirildiği belirtilerek, bunda adaletli bir toplum ve hukuk düzeni kurmanın amaçlandığında kuşku bulunmadığı, bunun için Anayasa'ya aykırılık taşımadığı kaydedildi.Gerekçeli kararda, yasa yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı hizmeti bulunan ve emekliliğine 2 yıldan fazla kalanlar için sigortalılık süresine bağlı olarak emekli olabilecekleri yaş ve prim ödeme sürelerinin kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere yeniden düzenlendiği hatırlatıldı.Önceki sistemde kadınların 38, erkeklerin ise 43 yaşında emekli olabilme olanağına sahipken, yeni düzenleme ile getirilen kademelendirme sonucu kadınlara 52, erkeklere ise 56 yaşına kadar oldukça geniş bir aralık içinde emekli olabilme olanağı getirildiği ifade edilen gerekçeli kararda, kademelendirmede sigortalılık süresinin esas alınması sonucunda süreleri aynı, diğer koşulları değişik olan kişilerin aynı yaş haddine tabi olurken ya da tüm koşulları aynı, sadece sigortalılık süresi farklı olan kişilerin farklı yaş haddine bağlı tutulduğu belirtildi.Yüksek Mahkeme, 5 sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışanların emekliliğe hak kazanmada kademeli geçişi öngören düzenlemelerin iptaliyle doğan hukuksal boşluğu "kamu düzenini tehdit ve kamu yararını ihlal edici" nitelikte bularak, bu kurallara ilişkin iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı bugünden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesini de kararlaştırdı.
ÖNCEKİ HABER

EP halkın örgütlü gücü

SONRAKİ HABER

Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa