22 Kasım 2001 22:00

Tarıma çifte darbe

Tütün üretimini azaltan ve üreticileri perişan edecek olan yasa ile tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kuruluşu oluşturulacak.

Paylaş
Tarıma çifte darbeBaşta Marlboro olmak üzere uluslararası tütün lobilerinin gönlünü hoş tutmak için harekete geçen hükümet, "ulusal çıkarları zedelediği" gerekçesiyle veto edilen Tütün Yasası'nı yeniden çıkarmaktaki kararlılığını gösterdi. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen yasa, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yıldırım hızıyla yeniden kabul edildi.Başta tütün üreticileri ve TEKEL işçileri olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin tepkilerine rağmen kabul edilen Tütün Yasası, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, "Tütün üretimini yok edici ve sigara pazarını tümüyle dış alıma dayandırıcı sonuçlar doğuracağı, TEKEL'in elindeki fabrika ve işletmelerin gerçek değerlerinin çok altında satılacağı" gerekçesiyle veto edilmişti. Veto kararı, hükümetin tepkisine yol açmış ve Sezer, "siyasi davranmakla" suçlanmıştı.Cumhurbaşkanı Sezer'in veto gerekçelerini dikkate bile almayan hükümet, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul ettirdiği yasayı, virgülüne bile dokunmaksızın TBMM'den de geçirerek yeni bir veto ihtimalinin yok etme kararında. "Tasarruf genelgesi"yle, soya fasulyesi ve kanola dışındaki tarım ürünlerinden tümüyle desteği kaldırdığını açıkça ilan eden hükümet, bu doğrultuda, Türkiye'de tütün üretimini sıfırlama amacı taşıyan Tütün Yasası ile başta Philip Morris olmak üzere uluslararası sigara tekellerine iştah açıcı bir pazar açacak.

Yalova'nın başını yemiştiHükümetin en gözde bakanlarından Yüksel Yalova'nın da başını yiyen Tütün Yasası mevcut haliyle, en fazla altı yıl içinde tütün üretimini sıfırlamayı amaçlıyor. Yasanın uygulamaya sokulmasından sonra her yıl üretimi azaltılacak olan tütün, altı yılın sonunda Bakanlar Kurulu'nun kararıyla sıfırlanabilecek. Böylece Türkiye tütün sektörü, uluslararası sigara tekellerine teslim edilecek. Yasa ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurulu öngörülüyor. Tütün ve tütün ürünlerinin Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkili olan kurul, sektörle ilgili her türlü belirleme, personel atamalarından ithalata, Türkiye'de üretilen ürünlerin çeşitlere ayrılmasına kadar çok geniş bir yetkiye sahip olacak. Yasada, "Tütün Mamulleri" başlığı ile "Türkiye'de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin, yıllık kapasitesi tek vardiyada, sigara için iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise on beş milyon gramdan az olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknoloji ile tesisler kurmaları" şartı getiriliyor ki, bu şartları ancak büyük sigara tekellerinin yerine getirebileceği söyleniyor."Sabancı maddesi" olduğu ve Sabancı'nın Philip Morris'i pazarlaması göz önünde tutularak getirilen bir düzenlemeyle de "Türkiye'de marka bazında sigara için en az iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için en az on beş milyon gram üretenler, aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilirler, fiyatlandırabilirler ve satabilirler" deniyor.

Destekleme de neymiş!Yasada TEKEL, Kamu İktisadi Kuruluşu olmaktan çıkarılarak, İktisadi Devlet Kuruluşu haline getiriliyor. Özelleştirmeden, tütün üretiminin sıfırlanmasına, destekleme alımlarının kaldırılmasına kadar, tütün üreticilerini perişan edecek düzenlemeler içeren yasada, "2002 ve müteakip yıllar tütün ürünü için destekleme alımı yapılmaz" hükmüyle de 2002'de desteklemenin yapılmayacağı açıkça belirtiliyor."2000 ve 2001 yılı ürünleri için, isimleri yazılı ve tütün tarımı serbest olan ilçeler dışında kalan yerler ile bu ilçelerin tespit edilmiş ve kesinleşmiş tütün üretim alanları dışında kalan yerlerde ekilen tütün fideleri veya dikilen tütünler sökülüp yok edilir" ibaresiyle de tütün ekiminin nerelerde yapılacağı belirtilirken, yasağa uymayanlar için üç aydan üç yıla kadar cezası öngörülüyor. Tütün ve ürünlerinin üretiminin yok edilmesini öngören düzenleme ise yasada şu şekilde yer alıyor: "Altıncı yıldan itibaren uygulanacak olan bu ölçüleri sıfıra kadar indirmeye ve tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin dış ticaretine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."
ÖNCEKİ HABER

Makedonya hükümetinde kaos

SONRAKİ HABER

Mali'de Birleşmiş Milletler adına arabuluculuk yapan 8 kişi öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa