51. eyaletin valisi mi?

Savaşa karşı miting yasağının iptali için açılan davada, mahkemeye yasaklama nedenlerini sunan Adana Valiliği, ABD'nin 51. eyaletinde geçerli olabilecek bir gerekçeye sığındı.

51. eyaletin valisi mi?Adana Valiliği, "İşsizlik ve Yoksulluk Değil, İş Ekmek Özgürlük" adlı mitinge, esas olarak EMEP, HADEP, ÖDP ve SİP tarafından "Savaşa hayır" mitingine dönüştürüleceği için izin verilmediğini belirtti. İncirlik'te ABD hava üssü, Adana'da da ABD Konsolosluğu bulunduğunu hatırlatan Adana Valisi Oğuz Kaan Köksal, yasaklama kararını verirken, ilde yaşayan Amerikan vatandaşlarının durumlarını değerlendirdiğini de belirtmeyi ihmal etmedi. İşin ilginç yanı, Adana Bölge İdare Mahkemesi de 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan mitingin yasaklama kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için açılan davada, valiliğin bu gerekçelerini yerinde buldu.

3 gün kala yasaklanmıştıEMEP Adana İl Başkanı Belma Çıngıloğlu başkanlığındaki tertip komitesi tarafından 14 Ekim 2001 tarihinde yapılmak istenen ve 21 Eylül 2001 tarihinde başvurusu yapılan miting, 11 Ekim günü Adana Valiliği'nce yasaklanmıştı. Bunun üzerine, valiliğin yasaklama işleminin uygulanması halinde giderilmesi güç ve imkânsız zararlar doğacağını ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu belirten tertip komitesi, Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle başvuruda bulundu. EMEP İl Başkanlığı'nca Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, mitingin hafta sonunda yapılacağı hatırlatılarak, işlemin aciliyetinden dolayı karşı tarafa ek savunma hakkı verilmeksizin kararın verilmesi talep edildi. Bu istemi kabul etmeyen mahkeme, Adana Valiliği'ne 7 günlük süre verdi. Ardından Adana Bölge İdare Mahkemesi tertip komitesinin başvurusuna olumsuz yanıt verdi. 21 gün sonra kararını açıklayan mahkeme, söz konusu davada şartların hepsinin birlikte gerçekleşmediğini öne sürerek, yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

Savunma evlere şenlikİller İadesi Kanunu'nun 11/c ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine dayanarak mitingi yasaklayan Adana Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne sundukları yazılı savunmada, EMEP tarafından başvurusu yapılan "İşsizlik ve Yoksulluk Değil, İş Ekmek Özgürlük" adlı mitinge, esas olarak EMEP, HADEP, ÖDP ve SİP tarafından "Savaşa hayır" mitingine dönüştürüleceği için izin verilmediği belirtildi.Valilik tarafından yapılan savunmada, "Miting öncesi EMEP, ÖDP, HADEP ve SİP partilerinin yapmış oldukları basın açıklamaları ve Adana ilinde dağıtılmak ve yapıştırılmak üzere bastırdıkları bildiri ve afişlerinden yola çıkılarak bu partilerin 'savaşa karşı ortak cephe' platformu oluşturdukları ve 14 Ekim 2001 günü yapacakları mitingi, amacının dışında 'Savaşa hayır' mitingine dönüştürecekleri değerlendirilmiş ve yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde bölücü ve radikal dinci gruplar tarafından provoke edileceği kuvvetle muhtemel görülerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince, 'Valilik makamı kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkması veya milli güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi gibi fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde bir toplantıyı yasaklayabilir' hükmüne dayanarak toplantıyı iptal etmiştir" denildi.

ABD'lileri düşünmüşlerValilik, savunmasında ABD vatandaşlarının moral durumlarını düşündüğünü belirtmeyi de ihmal etmedi. Valilik, yazılı savunmasında, "Ayrıca Türkiye'nin son günlerde içinde bulunduğu durum ve Adana ilinin gerek İncirlik'te bulunan hava üssü, gerekse Adana ilinde bulunan ABD Konsolosluğu ve konsolosluk dışında yaşayan Amerikan vatandaşlarının durumları değerlendirilerek İl İdaresi Kanunu'nun 11/c fıkrasındaki, 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütevellit emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindedir' şeklindeki hükme dayanıldığını" da kaydetti. Son yasaklama nedeni olarak ise Adanaspor ve Batman Petrolspor maçı gösterildi.
www.evrensel.net