Tasfiyeye karşı mücadele

Köy Hizmetleri'nde çalışan işçi ve memurlar, işyerlerinin "tasarruf" adı altında kapatılmasına karşı harekete geçiyor. İlk eylem, 19 Kasım Pazartesi günü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde.

Tasfiyeye karşı mücadeleHükümetin, "tasarruf" adı altında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, DSİ, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Bölge Müdürlükleri'ni kapatma kararına karşı, buralarda çalışan işçi ve memurlar eyleme geçiyor. İlk eylem pazartesi günü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek. Enerji Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı, dün yaptığı basın toplantısında, hükümetin krizi, kamu kuruluşlarının tasfiyesi için fırsat olarak değerlendirdiğini, ayrıca zorla emeklilik ve ücretlerin düşürülmesi gibi dayatmalarda bulunduğunu söyledi. Faydalı, kriz bahanesiyle yapılmak istenen bu uygulamaların IMF ve Dünya Bankası tarafından yıllar önce yazılan senaryoların hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Kamuoyu aldatılıyor Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın hazırladığı İmar ve Şehircilik Yasası ile çevre düzeni planı ölçeğinde plan hazırlamanın, bölgesel afet çalışmaları ile müteahhitlik karnesi dışındaki tüm görevlerin il özel idarelerine devredileceğini belirten Faydalı, personel sisteminin de esnek, kuralsız ve denetimsiz yapılıp, geçici ve sözleşmeli işçiliğin temel istihdam biçimi haline getirileceğini söyledi. Söz konusu kurumların kapatılması durumunda 500 trilyonluk tasarruf sağlanacağının söylendiğini, oysa üç kuruma bütçeden 2 trilyon 351 milyarlık pay ayrıldığını söyleyen Faydalı, banka hortumlamalarına, faizlere, yolsuzluklara aktarılan paralara dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bütün yapılanlar bu kadar açıkken, kamu hizmeti veren kurumların kapatılması ya da küçültülmesini krize bağlı olarak gündeme getirmek hem açık bir yalan, hem de kamuoyunun aldatılarak ikna edilmesidir." Enerji Yapı Yol-Sen olarak Yol-İş ile görüştüklerini, eylem sürecini 19 Kasım'da Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde yapacakları kitlesel basın açıklamasıyla başlatacaklarını kaydeden Faydalı, ayrıca toplayacakları imzaları daha sonra Başbakanlık'a kitlesel olarak götüreceklerini ve bildiriler dağıtacaklarını söyledi.
www.evrensel.net