17 Kasım 2001 03:00

Paketin ilk faturası

Hükümet, IMF'den aldığı 10 milyar dolar borcun karşılığında çok ağır bir paket açıklayarak bütün faturayı halka keseceğini gösterdi.

Paylaş
Paketin ilk faturasıHükümetin günlerdir altyapısını hazırladığı soygun paketi açıklandı. Yeni vergiler getirilmesini, memur maaşlarının yüzde 15'le sınırlandırılmasını, sağlık harcamalarının azaltılarak kamu kurumlarında çalışanlara tane ile ilaç verilmesini ve kamu kurumlarının tasfiyesini içeren paketin, soygun olduğu resmileşmiş oldu. Paketle, iç ve dış borç ve faiz ödemelerini garantiye bağlayan hükümet, yükü yine işçi ve emekçilere çıkardı.Başbakan Bülent Ecevit, yardımcıları Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz, Hüsamettin Özkan ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 12 Kasım'da yaptığı liderler zirvesinde kararlaştırılan, ancak açıklanması için ortamın yumuşatılmasının beklendiği "2002 yılında kamu kesiminde alınacak tasarruf önlemleri" adı altındaki paket, dün Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, halen uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile "sürdürülebilir büyüme sürecine girilmesi, ekonomik istikrarın sağlanması, toplumsal refah seviyesinin yükseltilerek gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesi ve Türkiye'nin çağdaş, sanayileşmiş ülkeler arasında yer almasını" hedefledikleri öne sürüldü.Açıklamada, işçi ve emekçilerden fedakârlık beklendiği dile getirildi.

Her şey faiz için"2002 yılında yapısal reformların ve disiplinli mali politikaların kararlılıkla uygulanması daha da önem kazanmaktadır" denilerek, yeni saldırı yasalarına da işaret edilen açıklamada, iç ve dış borç ve faiz ödemelerinin garanti altına alınması demek olan faiz dışı fazlanın, GSMH'ya oranının yüzde 6.5 olmasını hedeflediklerinin altı çizildi. Bu hedefe ulaşmak için de kamu kurum ve kuruluşlarında maliyetleri düşürerek, reel ekonomi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla, harcamaların azaltılması ve gelirlerin artırılması yönünde önlemlerin alınmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, işçi ve emekçilere yeni yükler, kazanımlarının alınması, yeni saldırılar olan önlemler alt alta sıralandı."Konsolide bütçeye dahil kuruluşların bölge müdürlükleri kaldırılacak, bu kurumların görevlerinin yerine getirilmesi konusunda düzenlemelerin tedricen gerçekleştirileceği" vurgulanan pakette, isim verilmemekle birlikte Köy Hizmetleri, DSİ, Karayolları, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Maden Tetkik gibi kurumların tasfiyesi karara bağlanmış oldu.Enerji sektöründeki dağıtım kayıpları ve kaçak kullanımdan doğan maliyetin, kayıtlı elektrik abonelerine yüksek fatura olarak yansıdığı belirtilerek, bu kayıpların önlenmesi için, neler olduğu vurgulanmadan, tedbirlerin alınacağı ifade edildi. "KİT'ler tarafından sağlanan hizmetlerin fiyatlandırılmasındaki ticari olmayan bedelsiz ve tarife altı uygulamalar kaldırılacaktır" denilen pakette, her şey ticarileştirilirken, yeni zamlara da işaret edildi.

İlaç paraları peşinKamu lojmanlarının kiralarının, piyasa rayiç bedellerine yakın bedel üzerinden yeniden belirleneceği de yer alan pakette, en önemlisi de sağlık hizmetlerinde kısıtlamalara gidileceğinin vurgulanması oldu. "İsrafa son verilmesi" gerekçesiyle, ilaçlar tane ile satılacağı gibi, 2002'de başlamak üzere, yüzde 10'luk ilaç katılım payının da maaş veya aylıklardan kesilmesi uygulamasına başlanacak. "Geçmiş ekonomik krizlerin reel sektör ve finans sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin yansıması olarak istihdam ve reel ücret konusunda diğer kesimlerde sıkıntılar yaşandığı" gerekçesiyle, memur maaşları 2002 yılı için Ocak ayında yüzde 10, Temmuz ayında yüzde 5 artırılacak. Maaşların enflasyon karşısında erimesini önlemek için, 2001'deki enflasyona endeksleme, 2002'de de sürecek.

Resen emeklilik Emeklilik hakkını elde etmiş olup, 50 yaş üzerinde bulunanların, işçi sendikalarının da içinde yer aldığı bir komisyon tarafından değerlendirileceği vurgulanarak, resen emekliliklerine işçi sendikalarını da ortak edecek olan hükümet, tüm yasal hakları ödenerek resen emekliliği gündeme getirecek. Böylece hükümet, "faiz dışı bütçe harcamalarının yüzde 40'ına ulaştığını" söylediği personel giderlerinden tasarrufa gitmiş olacak. Bütçeden kaynak aktarılan KİT'lere yeni personel alınmayacağı gibi, bunun dışındaki KİT'lerde de yeni işe almalar sınırlandırılacak. İşçilik maliyetlerinin her KİT'in yapısına uygun metotlarla azaltılacağı gibi, KİT'lerin faaliyet dışı kalan birimlerinde üretime ilişkin prim ödemeleri kaldırılacak. İstihdam maliyetlerinin azaltılmasının yanı sıra işletmecilik giderlerinin de düşürülmesi amaçlanırken, KİT'lere hiçbir yatırımın yapılmayacağı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur prim ödemelerinde tahsilat oranının yükseltilmesi için gerekli yasal ve idari tedbirler alınacağı belirtilirken, bu, prim aflarının işareti sayıldı.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Kredi kartı tuzağı can yakıyor

SONRAKİ HABER

Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa